ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι τοιχογραφίες στο Πανεπιστήμιο

oi-toichografies-sto-panepistimio-2256556

Κύριε διευθυντά
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 11.2.1888 (αθηναϊκή εφημερίδα): «Κατά την “Εφημερίδα” αι ωραίαι τοιχογραφίαι, ας ο μέγας Rahl εφιλοτέχνησε διά την ζωφόρον του ημετέρου Πανεπιστημίου και ων τα αμίμητα σχέδια αποθαυμάζουσιν οι επισκεπτόμενοι τον εν Φραγκφούρτη γενέθλιον του Γκαίτε οίκον εις το άνω πάτωμα αυτού, τη γενναιοδώρω πρωτοβουλία του μεγατίμου ανδρός Ν. Δούμπα, πρόκειται να στολίσωσι το ημέτερον Πανεπιστήμιον. Ηδη ο κ. Δούμπας ανέθηκε τω παρεπιδημούντι μεγάλω αρχιτέκτονι κ. Θεοφίλω Χάνσεν να μελετήση την εκτέλεσιν του έργου».

Ο περιώνυμος γραικοβλάχος Νικόλαος Δούμπας (1830-1900), μέγας ευεργέτης της Ελλάδος, κυριάρχησε στην πολιτιστική ζωή της αυτοκρατορικής Βιέννης το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. Με δική του πρωτοβουλία και χρηματοδότηση κατασκευάστηκε στη Βιέννη το Μέγαρο Μουσικής. Ο δρόμος που οδηγεί στο Μέγαρο φέρει το όνομά του, Dumpa Strasse. Δικαίως ελέχθη για τους Ελληνες ευεργέτες του 19ου αιώνα ότι υπήρξαν ένα μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία.
Αντωνης Ν. Βενετης
Μοναστηράκι Δωρίδος