ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μια παραίτηση εκκωφαντική

Μια παραίτηση εκκωφαντική

Κύριε διευθυντά
Την απίστευτη «είδηση» αλίευσα από την αθηναϊκή εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ της 11.7.1869. Ο Αμφισσέας πολιτικός και οικονομολόγος Ευθύμιος Κεχαγιάς, υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης, ο οποίος είχε διατελέσει το 1863 και το 1867 υπουργός Οικονομικών, ζήτησε από τη Βουλή να μην επικυρώσει την εκλογή του ως βουλευτού «ένεκεν παρανομιών!»

Αλλά ας παραθέσω επί λέξει την «είδηση».

ΑΛΗΘΕΙΑ, 11.7.1869 –«Ο βουλευτής Παρνασσίδος κ. Ευθύμιος Κεχαγιάς εζήτησε και υπεστήριξε, και εν τω οικείω τμήματι και εν τη γενική συνεδριάσει ενώπιον της Βουλής, την ακύρωσιν της εκλογής του ένεκεν παρανομιών· αλλ’ επειδή η Βουλή εκώφευσεν εις εαυτά και επεκύρωσε την ειρημένην εκλογήν, ο κ. Κεχαγιάς, συνεπής εις εαυτήν, επαρουσιάσθη εκ νέου εις το βήμα, και είπεν ότι παραιτείται της θέσεως του Βουλευτού, απαξιών ν’ αποτελή μέρος της παρούσης Βουλής εφεξής. Ο κ. Κεχαγιάς είναι λίαν αξιέπαινος διά την απόφασίν του ταύτην».

– Οπως θα έλεγε ο αείμνηστος και πολυτάλαντος Αλέκος Σακελάριος: Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο…

– Ο Ευθύμιος Κεχαγιάς, κατά την αθηναϊκή εφημερίδα ΩΡΑ της 25.3.1885, απεβίωσε αιφνιδίως εντός της Εθνικής Τραπέζης.

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος