ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Βήμα αναγνωστών και ζύμωση ιδεών

Βήμα αναγνωστών και ζύμωση ιδεών

Κύριε διευθυντά
Τα προβλήματα (ιδεολογικά, πνευματικά και κοινωνικά) που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι πολυποίκιλα. Εχει όμως όλες τις ικανότητες ώστε να βρίσκει λύσεις ακόμα και στα πλέον δυσεπίλυτα.

Με τις παραπάνω σκέψεις κατά νουν, θα ήθελα να καταθέσω μία πρόταση στην έγκριτη εφημερίδα σας: Με την ευκαιρία που δίνουν ορισμένες περίοδοι μέσα στο έτος (θρησκευτικές εορτές, εθνικές επέτειοι, σχολικές ή ακαδημαϊκές ή κοινοβουλευτικές ενάρξεις/λήξεις εργασιών κ.λπ.), θα ήταν, πιστεύω, ιδιαίτερα ενδιαφέρον να προβάλλονται σε ειδικά ένθετα αφιερώματα, επιλεγμένες ιδέες, σκέψεις και προτάσεις αναγνωστών σας –ακόμα και των νεότερων γενεών, όπως οι μαθητές σχολείων, ώστε να υπάρξει ζύμωση σκέψεων και μαζί τους– σχετικά με κάποιο θέμα, ο τίτλος του οποίου θα έχει στόχο να πυροδοτήσει αυτή την ανταλλαγή απόψεων (π.χ. «Πόση δημοκρατία αντέχουμε;» ή «Η εκπαίδευση με άλλη λογική πόσο εφικτή είναι;» ή «Τι θα ήθελες να αποκτήσεις τα Χριστούγεννα που δεν μπορείς να αγοράσεις με χρήματα;») που θα θέτει δημόσια η «Καθημερινή», σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη δημοσίευση (π.χ. 1-2 μήνες νωρίτερα). Με αυτό τον τρόπο, η «Καθημερινή» θα λειτουργήσει και ως ένα δημόσιο βήμα ανοιχτού διαλόγου και προβληματισμού (forum) μεταξύ των αναγνωστών, πάνω σε σύγχρονα θέματα, όπου θα μπορούσαν να υιοθετηθούν πρακτικές εφαρμογές προτάσεων από θεσμούς και φορείς, ακόμα και αλλαγές νοοτροπιών και συνηθειών, με θετικά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία.

Αντωνης Γιαμβριας, Αγία Παρασκευή