ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η γραφειοκρατία και η εφορία

Η γραφειοκρατία και η εφορία

Κύριε διευθυντά
Στην έγκριτη εφημερίδα σας διαβάσαμε ότι η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει ένα πλέγμα μέτρων για καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Σε όλο το άρθρο όμως προς μεγάλη μου έκπληξη δεν είδα να σχεδιάζονται κάποιες αλλαγές που απλοποιούν τη γραφειοκρατία, αποδεσμεύουν προσωπικό για να ασχοληθεί με πιο ουσιαστικά αντικείμενα, και διευκολύνουν πολλούς φορολογουμένους που δεν θα χρειάζεται να μεταβούν στις ΔΟΥ, αλλά θα διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους ηλεκτρονικά, όπως ηλεκτρονικά υποβάλλονται και οι δηλώσεις. Ενώ υποβάλλουμε ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μας, να αλλάξουμε αντίκλητο-εκπρόσωπο δεν μπορούμε. Εάν πρέπει να μας επιστρέψει χρήματα ή να τα συμψηφίσει με οφειλές μας, αυτό δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Επίσης, γιατί πρέπει να μπορούμε να εξουσιοδοτήσουμε ηλεκτρονικά μόνο λογιστικό ή φοροτεχνικό γραφείο και όχι φυσικό πρόσωπο της εμπιστοσύνης μας; Δηλαδή όλες οι σχεδιαζόμενες αλλαγές είναι προς την κατεύθυνση των εισπράξεων, ενώ οι πολίτες έχουν ανάγκη και άλλων διευκολύνσεων και απλοποιήσεων.

Αναστασιος Μπαχτης, Βάτικα Λακωνίας