ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι αρνητές των χορηγιών

Οι αρνητές των χορηγιών

Κύριε διευθυντά
Σε όλο τον «πολιτισμένο» κόσμο, ευαγή ιδρύματα που δημιουργήθηκαν από περιουσίες θανόντων «καπιταλιστών» συντηρούν ή ενισχύουν με χορηγίες κρατικές δραστηριότητες κυρίως στους τομείς της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού. Ετσι και σε μας το Ωνάσειο, το Ιδρυμα Νιάρχου και το Μποδοσάκειο, για να αναφέρω τα επιφανέστερα μεταξύ πολλών άλλων ανά την Ελλάδα, μερικών τοπικών από εφοπλιστές, «καπιταλιστές» και αυτοί, για τις ιδιαίτερές τους πατρίδες. Αλλά μόνο σε μας συνδικαλιστικές ηγεσίες των τομέων αυτών, ξενόφοβοι, με νοητική υστέρηση και αριστερίστικο μανδύα, τις αρνούνται. Το τελευταίο απαράδεκτο περιστατικό, με την άθλια άρνηση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας με συνεπικουρία της ΟΛΜΕ της χορηγίας του Μποδοσακείου, επιβεβαιώνει τη νοσηρή κατάσταση μερίδας της κοινωνίας μας. Τα ίδια συμβαίνουν εδώ και χρόνια με μια ομάδα αρχαιολόγων του υπουργείου Πολιτισμού που έχουν ιδιοποιηθεί τις αρχαιότητές μας, τις προστατεύουν, αλλά, ελλείψει πόρων, δεν τις αναδεικνύουν όχι μόνο αρνούμενοι χορηγίες, αλλά κατακρίνοντας συναδέλφους των που τις αποδέχονται.

Στρατης Στρατηγης, Επ. δικηγόρος Δ.Ν., τ. βουλευτής Επικρατείας