Οταν ο Λουδοβίκος Α΄ερωτεύθηκε τη Λόλα

Οταν ο Λουδοβίκος Α΄ερωτεύθηκε τη Λόλα

Κύριε διευθυντά

Εσχάτως ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο Βαυαρός Χορστ Ζεεχόφερ, αναφέρθηκε, μάλλον χαριεντιζόμενος, στη διακυβέρνηση της Ελλάδος από τους Βαυαρούς του Οθωνα, ειπών: «Οι Βαυαροί κυβέρνησαν την Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα. Ισως θα ήταν καλύτερο αν δεν ήταν προσωρινό».

Ξεφυλλίζοντας όμως στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθηναϊκή εφημερίδα «Η ΕΛΠΙΣ», βρήκα μια «είδηση» η οποία δεν συνάδει με την αντίληψη του Βαυαρού πολιτικού και την οποία παραθέτω.

Η ΕΛΠΙΣ, 10.4.1848 – Την 8 τρ. προσεκλήθη ο κ. Μαυροκορδάτος εις τ’ ανάκτορα, ο βασιλεύς τω επρότεινε να υπάγη εις Μόναχον να συγχαρή τον νέον βασιλέα της Βαυαρίας διά την εις τον θρόνον ανάβασίν του. Ο κ. Μαυροκορδάτος τω απήντησεν, ότι αι οικιακαί του περιστάσεις δεν τω συγχωρούσι την απαιτουμένην διά την τοιαύτην αποστολήν δαπάνην· επί τη παρατηρήσει του βασιλέως, ότι η τοιαύτη δαπάνη θέλει γενή εκ του εθνικού ταμείου, ο κ. Μαυροκορδάτος απήντησεν ότι, ως φίλος της πατρίδος, οφείλη να παρατηρήση εις τον βασιλέα ότι η ελεεινή κατάστασις του εθνικού ταμείου, αμηχανούντος να πληρώση τους μισθούς των υπαλλήλων, δεν συγχωρεί τοιαύτην έκτακτον δαπάνην(…).

Πάντως θα προσέθετα ότι το πνεύμα οικονομίας, που φαίνεται να διέκρινε τον Φαναριώτη πολιτικό Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο (1791-1865), καλόν θα ήτο να το ενστερνισθούν και οι σύγχρονοι Ελληνες πολιτικοί.

Τέλος, σημειώνω ότι ο νέος βασιλεύς της Βαυαρίας ήτο ο μεγαλύτερος αδελφός του βασιλέως Οθωνος, ο Μαξιμιλιανός Β΄ (1848-1865) και ο παραιτηθείς ήτο ο βασιλεύς Λουδοβίκος Α΄, ένθερμος και σπουδαίος φιλέλλην, ο οποίος είχε ερωτευθεί παράφορα την χορεύτρια Λόλα Μοντέζ και έτσι, συνεπεία του σκανδάλου τούτου, παρητήθη.

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος

Οταν ο Λουδοβίκος Α΄ερωτεύθηκε τη Λόλα-1

Πανεύκολο κουίζ: Πατριάρχης της σάτιρας και του αθάνατου αρχαίου χιούμορ, ανελέητος κωμωδιογράφος –με τέτοια υπερόπλα φόβος και τρόμος των συγχρόνων του– έντεκα γράμματα το όνομά του. Πολλοί και σήμερα διάκονοι αυτής της σύνθετης τέχνης ομνύουν στο όνομα του Αριστοφάνη και στα ανοξείδωτα στον χρόνο έργα του, καταθέτοντας τον όποιο δικό τους πνευματικό οβολό προς τέρψιν μας. Ο επιστολογράφος της «Κ» ξεφυλλίζει άλμπουμ αναμνήσεων από λαϊκές παραστάσεις, αποτίοντας φόρο τιμής σε κορυφαίους σεναριογράφους επιθεωρήσεων και χαρισματικούς ηθοποιούς που πρόσφεραν τα μέγιστα στην υπηρεσία του φιλοθεάμονος κοινού, χαρίζοντας άφθονο, γάργαρο γέλιο, συχνά μέχρι δακρύων αλλά και τροφή για κριτική σκέψη. Στη φωτογραφία, ο αλησμόνητος Σωτήρης Μουστάκας επί σκηνής στην αριστοφανική «Ειρήνη».