Στη SARMED η πρώτη άδεια εφοδιαστικής με ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Στη SARMED η πρώτη άδεια εφοδιαστικής με ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

51" χρόνος ανάγνωσης

H SARMED αποτελεί την πρώτη εταιρία 3rd Party Logistics στην Ελλάδα που διαθέτει πλέον Άδεια Λειτουργίας εναρμονισμένη με τη νέα νομοθεσία. Το νεο θεσμικό πλαισιο για την αδειοδότηση των υποδομών της εφοδιαστικής, επιβάλλει σειρά απαιτήσεων για τη νομιμότητα των υποδομών, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις διαδικασίες λειτουργίας, την ασφάλεια, κ.λπ., εναρμονίζοντας τα ελληνικά logistics με τις προκλήσεις των διεθνών αγορών για αδειοδοτημένες υποδομές με λειτουργίες και διαδικασίες που συμβάλουν ή και εξασφαλίζουν το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι Διευθύνσεις Ποιότητας και Υποδομών της SARMED, με την υποστήριξη της εταιρίας συμβούλων REDEPLAN, ολοκλήρωσαν τη διαδικασία γνωστοποίησης ως Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) για το σύνολο των εγκαταστάσεών της στη Μάνδρα Αττικής, στις θέσεις Τρύπιο Λιθάρι και Σφαγεία.

Οι εγκαταστάσεις της SARMED, τόσο στο Τρύπιο Λιθάρι, όσο και στα Σφαγεία, λόγω του μεγέθους τους, αδειοδοτήθηκαν ως δραστηριότητες μέσης όχλησης (> 150.000 m3), ενώ ειδικά για τις εγκαταστάσεις του Τρύπιου Λιθαριού (συνολικός αποθηκευτικός όγκος 429.000 m3 και όγκος ψυκτικών θαλάμων 33.500 m3) πραγματοποιήθηκε και περιβαλλοντική αδειοδότηση μέσω χορήγησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.