ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ALPHA TRUST: Μέρισμα 0,1662 ευρώ ανά μετοχή

ALPHA TRUST: Μέρισμα 0,1662 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού 477.527,68 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,16 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA TRUST στις 30/12/2020.

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 18.407,04 ευρώ που αντιστοιχεί στις 115.044 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα 495.934,72 ευρώ ή 0,1662 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1579 ευρώ ανά μετοχή.

Για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία.