ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

30 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

30 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έχουν συμπληρωθεί 30 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σήμερα το Τμήμα Ιατρικής αποτελεί μια διακριτή πολύτιμη αξία και κέντρο αναφοράς για όλη την κεντρική Ελλάδα. Η πορεία δύσκολη και κοπιώδης μέσα από περιόδους οικονομικής στενότητας, κοινωνικής κρίσης και αμφισβήτησης αξιών. Ωστόσο υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία που σηματοδοτούν την διαρκή ανάπτυξη και την ιδιαίτερη δυναμική του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ.

Η Ιατρική στεγάζεται από το 2010 στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο του Πανεπιστημίου στη Βιόπολη, το οποίο όμως αποτελεί μόνο το ένα τρίτο από το προβλεπόμενο συνολικό έργο. Η εγκατάσταση αυτή συνέβαλε στην αναβάθμιση του Τμήματος παρέχοντας υψηλές δυνατότητες στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας με την στέγαση όλων των προκλινικών εργαστηρίων, συνθέτοντας έτσι ένα ενιαίο campus με το γειτονικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Με την συνδρομή των Πρυτανικών αρχών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ υπογράφηκε πρόσφατα προγραμματική συμφωνία για την κατασκευή δεύτερου μεγάλου αμφιθεάτρου αλλά και του κτιρίου της πειραματικής Ιατρικής ώστε στην επόμενη πενταετία να έχουν βελτιωθεί ακόμα περισσότερο οι υποδομές και να συντελέσουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ιατρικής εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης ιατρικής έρευνας.

Το Τμήμα Ιατρικής της Λάρισας δέχεται 90 φοιτητές μετά από πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίοι αυξάνονται στους 110-120 με τις μεταγραφές κάθε είδους. Σήμερα φοιτούν ενεργά 741 φοιτητές ενώ έχουν αποφοιτήσει συνολικά 1343. Το Τμήμα Ιατρικής είναι από τα πρώτα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταξύ των πρώτων Ιατρικών Τμημάτων της ημεδαπής που έλαβε Πιστοποίηση για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του. Συνεπώς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. συμμορφώνεται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η ποιότητα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι πολλοί από τους απόφοιτους μας σήμερα σταδιοδρομούν ως μέλη ΔΕΠ σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ καθώς και σε πανεπιστήμια της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας Ιατρικού Τμήματος, ενώ μεγάλος αριθμός αυτών υπηρετεί επάξια το ΕΣΥ και τον ιδιωτικό τομέα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιατρικής είναι πολυσχιδές με 17 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με πολυποίκιλη θεματολογία που καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις επιστημονικές προκλήσεις και εξειδικεύσεις τις ιατρικής επιστήμης. Τα προγράμματα αυτά αποδεικνύονται ιδιαίτερα ελκυστικά και προσελκύουν μεγάλο αριθμό υποψηφίων φοιτητών. Εκπονούνται επίσης διδακτορικές διατριβές, 620 εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 453.

Από την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αντλήθηκαν από ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα σημαντικοί πόροι πολλών εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία δόθηκε η ευκαιρία απασχόλησης πολλών νέων επιστημόνων που σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν φύγει στο εξωτερικό, συμβάλλοντας έτσι στην εθνική προσπάθεια αναστροφής του brain drain που παρατηρήθηκε στην παρελθούσα δεκαετία της οικονομικής κρίσης.

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρότι είναι το νεότερο μεταξύ των Ιατρικών Τμημάτων της χώρας έχει επιτύχει σημαντική αναγνώριση του έργου του διεθνώς. Στην κατάταξη «ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES» (κατάταξη της Σαγκάης) εμφανίζεται το 2020 στην 301-400 θέση παγκοσμίως και στη 2-4η  θέση μεταξύ των Ιατρικών Τμημάτων σε εθνικό επίπεδο. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι Ιατρικές του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Στην κατάταξη «TIMES HIGHER EDUCATION IMPACT RANKING» που ταξινομεί τα πανεπιστήμια με βάση την επίδοσή τους στους 17 τομείς βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ η Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκαταλέγεται στην 401-600η θέση και έχει συμβάλει αποφασιστικά στους τομείς 3 (καλή υγεία) 2 (επίπεδο φτώχειας 0), 8 (οικονομική ανάπτυξη) και 17 (συνεργασία για επίτευξη στόχων). Στην κατάταξη «US NEWS BEST GLOBAL UNIVERSITY RANKING» το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται στην 1003η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, την 394η στην Ευρώπη και κατέχει την 8η θέση στην Ελλάδα. Έχει επιτύχει διακρίσεις σε δύο γνωστικά πεδία μεταξύ των οποίων είναι η «Κλινική Ιατρική» (clinical Medicine) και βρίσκεται στην 602η θέση. Σ’ αυτό το γνωστικό πεδίο (clinical Medicine) έχει υψηλή κατάταξη/θέση στις εξής υποκατηγορίες/κριτήρια: την 179η θέση στο πεδίο «διασύνδεση έρευνας με την κοινωνία», τη 227η στο πεδίο «διεθνείς συνεργασίες» και στη 322η θέση για «τίτλους εργασιών με πολλές αναφορές που συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων εργασιών 1%». Η συγκεκριμένη κατάταξη δημοσιοποιείται από τον ειδησεογραφικό οργανισμό US NEWS. Το 75%της βαθμολογίας των Ιδρυμάτων βασίζεται σε 11 κριτήρια που αποτιμούν αμιγώς το ερευνητικό έργο και το 25% σε δύο κριτήρια ακαδημαϊκής και ερευνητικής φήμης.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας αποτελεί επίσης σημαντικό ζωτικό χώρο του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου αναπτύσσεται  το μεγαλύτερο μέρος της κλινικής δραστηριότητας του.  Το νοσοκομείο που ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει τις κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετέβαλε άρδην τον υγειονομικό χάρτη της περιοχής και ανέστρεψε την τάση που υπήρχε πριν την ίδρυσή του για αναζήτηση προηγμένων, τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τον Σεπτέμβριο του 2019 συμπλήρωσε 20 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με σημαντική προσφορά στους συνανθρώπους μας. Με την στήριξη του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το νοσοκομείο αναδείχθηκε ως η «ναυαρχίδα» του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Σήμερα το 50% σχεδόν των ασθενών που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προέρχονται από περιοχές εκτός του νομού Λάρισας, ενώ σημαντικός αριθμός ασθενών προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας όπως Ήπειρο, Κρήτη, Πελοπόννησο και Μακεδονία. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λειτουργούν μοναδικές κλινικές και Εργαστήρια καθώς και κλινικές αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας προσφέροντας υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, ενώ πραγματοποιούνται περί τις 13.000 χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως.

Η συμβολή του Ιατρικού Τμήματος στην αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19 αποτελεί απτό παράδειγμα της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Η αξιοποίηση των στελεχών του σε θέματα επιδημιολογικού ενδιαφέροντος καθώς και στον σχεδιασμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την 5η ΥΠΕ μπορεί να αποβεί καταλυτική στην δημιουργία ανάπτυξης ενός πρότυπου μοντέλου για όλη την χώρα. Ως Τμήμα Ιατρικής δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη του αντικειμένου της Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο πατέρας της σύγχρονης Ιατρικής Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω, αλλά ο τελευταίος του σταθμός ήταν η γη των προγόνων του, η Θεσσαλία, όπου παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του. Πέθανε στη Λάρισα το 377 π.Χ., σε ηλικία 83 ετών. Το Τμήμα Ιατρικής αναδεικνύει  τη Λάρισα ως Ιπποκρατική πόλη με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και άλλους φορείς. Επιπρόσθετα, το Τμήμα  Ιατρικής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής με διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.

Είναι πασιφανές ότι το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα 30 χρόνια λειτουργίας του συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της δημόσιας υγείας εξασφαλίζοντας στους πολίτες της κεντρικής Ελλάδας ποιοτικές τριτοβάθμιες υπηρεσίες έχοντας ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνανθρώπων μας. Η διαρκής αναζήτηση της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα μέσα σε δύσκολες αντικειμενικά συνθήκες συνέβαλε στο να αναδειχθεί σε ένα από τους πιο σημαντικούς πόλους ανάπτυξης της περιοχής. Αισιοδοξούμε ότι αυτή η αναπτυξιακή πορεία του Τμήματος Ιατρικής θα συνεχισθεί και στο μέλλον με στόχο την εξυπηρέτηση της δημόσιας υγείας του τόπου μας και την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα. Δεσμευόμαστε να παραμείνει το Τμήμα Ιατρικής ένας από τους πιο σημαντικούς συμβουλευτικούς, συνεργατικούς και αναπτυξιακούς πόλους στην Κεντρική Ελλάδα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αθανάσιος Γιαννούκας
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ιωάννης Τσούγκος
Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής