ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

CGS Πρόγραμμα Υποτροφιών | Σχολικό Έτος 2021-2022

CGS Πρόγραμμα Υποτροφιών | Σχολικό Έτος 2021-2022

To CGS προσφέρει Yποτροφίες Σπουδών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/ΙΒ MYP, στην Α΄ Λυκείου/ΙΒ MYP και στο Ιnternational Βaccalaureate Diploma Programme (ΙB DP Year 1).

  • Έως 5 Ολικές Υποτροφίες για την Α΄Γυμνασίου/ΙΒ MYP
  • Έως 2 Ολικές Υποτροφίες για την A’Λυκείου/IB MYP
  • 1 Ολική και έως 4 Μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme

Η αξιολόγηση βασίζεται στην ακαδημαϊκή επίδοση και το συνολικό προφίλ του υποψήφιου.
Ημερομηνίες Αξιολόγησης: Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαϊου
 
Υποβολή αιτήσεων έως: Δευτέρα 10 Μαϊου
Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής: cgs.gr/scholarship/
Costeas-Geitonas School, Παλλήνη Αττικής
www.cgs.gr , [email protected]

CGS International Baccalaureate Diploma Programme
Το CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα) προσφέρει το πρόγραμμα του International Baccalaureate Diploma Programme από το Σεπτέμβριο του 1994 και απόφοιτοί μας έχουν γίνει δεκτοί στα σπουδαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου σε όλες τις ειδικότητες. 
Περισσότερες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία της περιόδου 2010-2020 σχετικά με την επιλογή χώρας σπουδών των αποφοίτων μας και με τις πιο δημοφιλείς κατευθύνσεις σπουδών τους, καθώς και στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην επιλογή χώρας σπουδών των φετινών μας τελειόφοιτων, θα βρείτε εδώ