ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της ΚΟΝΒΑ στο Bravo Sustainability Week 2021

Συμμετοχή της ΚΟΝΒΑ στο Bravo Sustainability Week 2021

Η εταιρία ΚΟΝΒΑ συμμετείχε στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021, που διοργανώνεται από το Qualitynet Foundation, με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει για την υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος!

Ειδικότερα η εταιρία συνέβαλε στον εθνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα με μια σειρά προγραμμάτων όπως ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ, Αποτύπωμα ψαριού, Υπευθυνότητα, Σεβασμός στο περιβάλλον, κοινωνική ευθύνη και Δράσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής ενώ μέσω του διαλόγου με επιτροπές αξιολόγησης και με ένα σύνολο 14.380 Ενεργών Πολιτών, διακρίθηκε στο πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ.

Η Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021 είναι το ετήσιο ραντεβού όλων των Υπεύθυνων Οργανισμών, που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη μετάβαση μας σε ένα βιώσιμο μέλλον καθώς και των Ενεργών Πολιτών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην επιτυχία και εξέλιξη των πρωτοβουλιών που διαμορφώνουν τη Δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.