ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η MAS A.E για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις έξυπνες λύσεις και τη βιωσιμότητα στον τομέα της ενέργειας

Η MAS A.E για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις έξυπνες λύσεις και τη βιωσιμότητα στον τομέα της ενέργειας

H MAS Α.Ε ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας με 45 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ισχύος και ενέργειας, συμμετείχε, ως Associate Partner, στο πρώτο All Things Energy Forum το οποίο πραγματοποιήθηκε το 3ήμερο 2-4 Ιουνίου, από την Boussias και τη Natural Resources PC.

Η MAS A.Ε εκτός από associate partner είχε τη χαρά και τιμή να έχει παρουσία την 3η ήμερα του συνεδρίου με την ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Λεωνίδα Ζαΐμη, ο οποίος μίλησε για το μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα, τις εξελίξεις που συντελούνται σήμερα και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο αύριο. 

Στην ομιλία του ο CEO της MAS A.E αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα ο οποίος υφίσταται τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του και οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη για απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να επιτευχθεί βιωσιμότητα και να αποτραπεί η περαιτέρω κλιματική αλλαγή. Η ανάγκη αυτή προκαλεί ανάλογες αλλαγές στη νομοθεσία, και γενικότερα στην αγορά της ενέργειας, αυξάνοντας και τα κίνητρα που δίνονται προς την κατεύθυνση της αύξησης της ενσωμάτωσής ΑΠΕ στα δίκτυα παραγωγής ενέργειας. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συντελείται μια τεχνολογική μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες μετά από μια περίοδο ωρίμανσης έχουν γίνει πιο ελκυστικές επενδύσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη τεχνολογία των ορυκτών καυσίμων.

Η αγορά της ενέργειας εξελίσσεται σε μια από τις πιο σύνθετες και ανταγωνιστικές αγορές.  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής ενέργειας ή αλλιώς οι επενδύσεις σε ευφυή συστήματα διαχείρισης ενέργειας, και η ενσωμάτωση IT τεχνολογιών είναι οι λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα ώστε ο κλάδος να ελέγξει την παραγωγή και τη ζήτηση, με ασφάλεια και αξιοπιστία. Χάρη στα ευφυή συστήματα, τα οποία ενσωματώνουν όλες τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παραγωγή ενέργειας από διαφορετικές πηγές και η διοχέτευση της στο δίκτυο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Ο CEO της MAS A.E κ. Λεωνίδας Ζαΐμης δήλωσε σχετικά, «Ο τομέας της ενέργειας έχει σημειώσει δραστικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και στο μέλλον, εξελίσσοντας τον τομέα σε έναν από τους πιο σύνθετους και ανταγωνιστικούς. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η ανάγκη για τη μείωση της χρήσης του άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας είναι σήμερα επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ, ώστε να προαχθεί η βιωσιμότητα. Στη MAS, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζοντας τεχνολογικές λύσεις, η οποίες υποστηρίζουν και ενισχύουν τον στόχο των εταιρειών για ανάπτυξη και περαιτέρω διάδοση των βιώσιμων επιχειρηματικά πρακτικών και στρατηγικών. Tο ACROSS είναι η καινοτόμα πρότασή μας σε αυτή τη νέα πρόκληση. Το ACROSS είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ειδικά για να προσφέρει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τη διαχείριση σύνθετων ενεργειακών χαρτοφυλακίων.»

Τέλος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μονάδων παραγωγής και δικτύων διανομής ενέργειας, εκτός από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επιτελεί λειτουργική ανάγκη, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να ελέγξει την παραγωγή και τη ζήτηση, με ασφάλεια και αξιοπιστία. Οι παραδοσιακές μονάδες θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, μέσω αυτοματισμών και νεών εξοπλισμών, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα αλλά πρωτίστως, τη βιωσιμότητα τους.