ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αναγνώριση του Πτυχίου Φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναγνώριση του Πτυχίου Φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρόσφατα πέτυχε σημαντική αναγνώριση του τίτλου εκπαίδευσης που προσφέρει στη Φαρμακευτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αυτόματη αναγνώριση του Πτυχίου σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γνωστοποίηση/Επικαιροποίηση του τίτλου εκπαίδευσης στη Φαρμακευτική προήλθε μετά από σχετικό αίτημα μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΙΜΙ). Ο τίτλος εκπαίδευσης στη Φαρμακευτική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εγκριθεί και ψηφισθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τίτλος εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται πλέον στο επικαιροποιημένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Αυτή είναι μία σημαντική εξέλιξη γιατί οι απόφοιτοι Φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα μπορούν χωρίς άλλες διαδικασίες να ασκήσουν το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού επωφελούνται από την αυτόματη αναγνώριση του Πτυχίου τους όπως αναφέρεται στην Οδηγία για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων.