ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης από τη ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης από τη ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Πρωτοπόρος από το 1877, η ΓΕΝΚΑ είναι η πρώτη, αμιγώς εμπορική εταιρία στην Ελλάδα που ιδρύει Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για το δυναμικό και για τους συνεργάτες της.

Το ΤΕΑ της ΓΕΝΚΑ Εμπορική Α.Ε. αποτελεί μια ουσιαστική βάση στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, όχι μόνο σε επίπεδο εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών αλλά και σύνταξης, εφόσον τα κεφάλαια που συγκεντρωθούν είναι ικανοποιητικά, διασφαλίζοντας το μέλλον τους.

Η ίδρυσή του T.E.A. πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός μακροχρόνιου πλάνου συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας της ΓΕΝΚΑ Εμπορική Α.Ε. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελεί πυλώνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας καθώς σε αυτόν στηρίζεται η ανάπτυξη και η πρόοδός της. Η ΓΕΝΚΑ Εμπορική Α.Ε. λειτουργεί με ακεραιότητα και με σεβασμό απέναντι σε όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία της επενδύοντας στις μακροχρόνιες σχέσεις με τους ανθρώπους και με τους συνεργάτες της.

Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΝΚΑ Εμπορική Α.Ε., κ. Π.Βλαχογεωργακόπουλος, «Οι άνθρωποι της ΓΕΝΚΑ Εμπορική Α.Ε. είναι συνοδοιπόροι σε μια ομάδα με κοινό στόχο, είναι μέτοχοι μιας κοινής φιλοσοφίας που βάζει πάνω απ’ όλα τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Σχέσεις που αντέχουν και αναπτύσσονται στο χρόνο όπως ακριβώς και η εταιρία μας. Με τη σύσταση του Ταμείου ισχυροποιούμε τους δεσμούς μας με τους ανθρώπους μας μέσα από την παροχή σημαντικών ωφελειών για το κοινό μας μέλλον».