BEST WORKPLACES

Groupama Ασφαλιστική: Ασφάλεια και φροντίδα

Groupama Ασφαλιστική: Ασφάλεια και φροντίδα

Η Groupama Ασφαλιστική αποτελεί μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην ελληνική αγορά, παρέχοντας ολοκληρωμένα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας όσο και στις γενικές ασφαλίσεις – αυτοκινήτων, κατοικιών, σκαφών κ.λπ. Από το 2007 αποτελεί 100% θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Groupama, με ιστορία άνω των 100 ετών και με 13 εκατομμύρια πελάτες σε 12 χώρες.

Ενέργειες που ξεχωρίζουν:

Όλοι οι new comers εργαζόμενοι τις πρώτες ημέρες της παρουσίας τους στην εταιρεία λαμβάνουν πρωινό με τον CEO.

Τη χρονιά που μας πέρασε, οργανώθηκε καμπάνια προώθησης των εταιρικών αξιών, της κουλτούρας και του οράματος της εταιρείας με εκπαιδευτικά προγράμματα/workshops, όπου συμμετείχε όλο το ανθρώπινο δυναμικό (Embracing Cultural Shift), και πραγματοποιήθηκαν inspirational workshops.

Η εταιρεία καταγράφει και αξιολογεί κάθε δύο χρόνια τις απόψεις των εργαζομένων της μέσω της έρευνας Barometre-Group Employee Opinion Survey.  

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», οργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες για τα παιδιά των εργαζομένων, προκειμένου να ενημερωθούν για πρακτικές οδικής ασφάλειας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Εργαζόμενοι της ελληνικής εταιρείας συμμετέχουν κάθε χρόνο στο ετήσιο αθλητικό γεγονός του ομίλου, Tigre, μαζί με αντίστοιχες ερασιτεχνικές ομάδες ποδοσφαίρου (που απαρτίζονται από εργαζομένους των εταιρειών) από άλλες θυγατρικές του ομίλου. Οι αγώνες διεξάγονται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις της Γαλλίας.   

Η Groupama Ασφαλιστική αγκαλιάζει τα Παιδικά Χωριά SOS, για τα οποία διοργανώνει και χρηματοδοτεί πρωτότυπες ενέργειες, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προσφορά τους, καθώς και τη συγκέντρωση πόρων για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, όπως για παράδειγμα την αποπεράτωση νέου Χωριού στη Θράκη ή, γενικότερα, για την ενίσχυση του οργανισμού στην Ελλάδα (από το 2009 έως και σήμερα).

Παράλληλα, υποστηρίζει, υλικοτεχνικά και οικονομικά, αθλητή του Συλλόγου Τριάθλου «Απόλλων Ρόδος», ο οποίος πριν από τρία χρόνια έχασε το αριστερό του πόδι σε τροχαίο ατύχημα.

Κάποιες από τις παροχές της:

Η Groupama επιβραβεύει με χρηματικό βραβείο αριστούχους μαθητές/παιδιά εργαζομένων, ενώ καλύπτει και τα έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού για τα μικρότερα παιδιά.
Η εταιρεία δίνει επίδομα 1.000 ευρώ ανά νεογέννητο και παρέχει έξτρα ημέρες γονικής αδείας (π.χ. θηλασμού και φροντίδας/ασθενείας εξαρτημένων μελών).
Το Ομαδικό Συμβόλαιο Υγείας καλύπτει και τα εξαρτώμενα μέλη των εργαζομένων.


Σίγουρα δίπλα και στους ανθρώπους μας

Groupama Ασφαλιστική: Ασφάλεια και φροντίδα-1To «άριστο εργασιακό περιβάλλον» μετατρέπεται από κοινότοπο ευχολόγιο σε απτή πραγματικότητα για το σύνολο μιας επιχείρησης, όταν υπάρχει τεκμηριωμένη εταιρική πολιτική, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση των αντικειμενικών συνθηκών και της εργασιακής «ατμόσφαιρας». 

Η υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής απαιτεί γνώση, μεθοδολογία, διάλογο, σκληρή δουλειά και, πάνω απ’ όλα, τη δέσμευση όλων – μετόχων, διοίκησης, εργαζομένων, συνεργατών. Επιπλέον, προϋποθέτει ειλικρίνεια, συμφωνία/εστίαση σε κοινούς στόχους, διάθεση να ξεπεραστούν οι πρακτικές δυσκολίες και να τεθούν οι σωστές προτεραιότητες.

Αυτόν τον δρόμο, της δέσμευσης και της διαρκούς προσπάθειας, ακολουθούμε στην Groupama Ασφαλιστική. Έχοντας το πλεονέκτημα να ανήκουμε σε έναν μεγάλο διεθνή όμιλο, βελτιώνουμε συνεχώς το «οικοσύστημα» της δουλειάς μας, με στόχο να εξελίξουμε το καλό σε άριστο.

H ενιαία εταιρική κουλτούρα που καλλιεργούμε προς αυτή την κατεύθυνση συνοδεύεται από πρακτικές, χειροπιαστές πρωτοβουλίες: βελτιώνουμε σταθερά τις συνθήκες της καθημερινής δουλειάς, επιταχύνουμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, επενδύουμε στην ανάπτυξη και στην προσέλκυση νέων δεξιοτήτων – ενώ υλοποιούμε ουσιαστικές και μακρόπνοες ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας, ευαισθητοποιώντας και εμπλέκοντας βιωματικά το σύνολο των εργαζομένων μας.

Η παρουσία μας στον κατάλογο των Best Workplaces 2019 αποτελεί σημαντική επιβράβευση: μας γεμίζει ικανοποίηση και μας δεσμεύει να βελτιωνόμαστε συνεχώς, να εξελισσόμαστε αποδοτικά και δημιουργικά, ειδικά σε μια πολύπλοκη και απαιτητική αγορά.

Θα το κάνουμε, δουλεύοντας ως ομάδα ανθρώπων που διαθέτουν αλληλοκατανόηση και μοιράζονται ένα κοινό όραμα – και όχι ως απρόσωπος μηχανισμός που απλώς συμπληρώνει «κουτάκια» σε μια γραφειοκρατική λίστα προαπαιτουμένων…

Groupama Ασφαλιστική: Ασφάλεια και φροντίδα-2