BEST WORKPLACES

8 Βήματα για να Ανταποκριθείτε στα Αποτελέσματα της Έρευνας Εργαζομένων

8 Βήματα για να Ανταποκριθείτε  στα Αποτελέσματα της Έρευνας Εργαζομένων

1. Επανεξετάστε τα Αποτελέσματα

Όταν τα αποτελέσματα της έρευνας αφοσίωσης των εργαζομένων είναι διαθέσιμα, το πρώτο βήμα είναι να τα μοιραστείτε με την εκτελεστική σας ομάδα.
Όταν ταξινομείτε τα αποτελέσματα και αναλύετε τα δεδομένα σε επίπεδο ομάδας και εμπειρίας βάσει δημογραφικών, τα στελέχη σας μπορούν να μάθουν πολλά χρήσιμα πράγματα, όπως ποιες ομάδες έχουν αντιμετωπίσει φαινόμενα  μεροληψίας και αδικίας.

2. Αναλογιστείτε

Οι ηγέτες πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να αναθεωρήσουν και να ενσωματώσουν την ανατροφοδότηση (feedback), πριν ξεκινήσουν να δρουν.
Η ανατροφοδότηση παρέχει μια ουσιαστική εικόνα για την ηγεσία της εταιρείας και την εμπειρία των εργαζομένων. Μπορεί μια εταιρεία να δυσκολεύεται να «ακούσει», αυτό μπορεί όμως να αναδειχθεί στο πιο πολύτιμο εργαλείο της για βελτίωση, αν οι ηγέτες μάθουν από αυτό.
Ενθαρρύνετε τους ηγέτες της εταιρείας να βρουν χρόνο για να απορροφήσουν και να επεξεργαστούν τα σχόλια των εργαζομένων, προτού προχωρήσουν περαιτέρω.

3. Ευθυγραμμίστε & Ορίστε τους Στόχους σας

Αφού οι ηγέτες αφιερώσουν χρόνο για περισυλλογή, η εκτελεστική ομάδα θα πρέπει να συναντηθεί εκ νέου, για να συζητήσει τα δεδομένα και το πώς σκοπεύει να προχωρήσει.
Είναι πιο εύκολο να μεγιστοποιήσετε  τα οφέλη της έρευνας αφοσίωσης των εργαζομένων όταν τα στελέχη σας κατανοούν πλήρως ποια είναι η ιδανική εταιρική τους κουλτούρα και πού υπάρχουν κενά.
Εξετάστε τους ακόλουθους παράγοντες:
• Έχουν όλοι οι εργαζόμενοι μια σαφή εικόνα της επιθυμητής εταιρικής κουλτούρας; Μπορούν να συνδέσουν αυτή την εικόνα με τις αξίες της εταιρείας και πώς οι αξίες αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη της επιθυμητής κουλτούρας;
• Κατανοούν πώς η επιθυμητή κουλτούρα βοηθά την επιχείρηση να επιτελέσει την αποστολή της;
• Αντιλαμβάνονται οι  ηγέτες τι προσδοκά η επιθυμητή κουλτούρα από αυτούς και το στιλ ηγεσίας τους; Οι υφιστάμενες διαδικασίες ανταμείβουν την επιθυμητή ηγετική συμπεριφορά; Επιτρέπουν στους υπευθύνους να λογοδοτούν;
• Οι ηγέτες κατανοούν τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας και των αντιλήψεων και προσδοκιών των εργαζομένων από τους ηγέτες τους;

4. Παρέχετε Διάφανη Επικοινωνία

Η αρχική αντίδραση της εταιρείας σας στην έρευνα θέτει τον τόνο για το πώς θα αναλάβετε δράση.
Πολλές από τις Fortune 100 Best Companies to Work For® προχωρούν σε αλλαγές που βασίζονται στην έρευνα, χρησιμοποιώντας μια κλιμακωτή προσέγγιση. Αυτή η διαδικασία αρχίζει συχνά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος επικοινωνεί και μοιράζεται με ολόκληρο τον οργανισμό κάποια αποτελέσματα υψηλού επιπέδου, ευχαριστεί τους υπαλλήλους για τη συμμετοχή τους και δεσμεύεται να αναλάβει δράση.
Στη συνέχεια, οι ηγέτες, σε όλα τα επίπεδα, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα αποτελέσματα διαφανώς με τις ομάδες τους, ιδανικά με έναν τρόπο που μοιράζεται πιο σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν τόσο την εταιρεία όσο και τα τμήματα ξεχωριστά, και επιτρέπει την έναρξη ενός ανοιχτού διαλόγου.

5. Διεξάγετε Συνεδρίες Ακρόασης

Οι ηγέτες, σε όλα τα επίπεδα, μπορούν να πραγματοποιούν συνεδρίες ακρόασης με τους εργαζόμενους, προκειμένου να αποκτήσουν πιο συγκεκριμένη γνώση και να βελτιώσουν σημαντικά ολόκληρο τον οργανισμό.
Μπορούν να επιλέξουν να το κάνουν είτε με ανεπίσημα γεύματα είτε με πιο επίσημες συναντήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καταγράφουν τις συναντήσεις και να γνωρίζουν στους υπαλλήλους ότι θα υπάρξει follow up, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν τι θα ακολουθήσει και τονίζοντας πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία.

6. Στοχεύστε σε Περιοχές που χρήζουν Βελτίωσης & Δημιουργήστε Συγκεκριμένα Πλάνα

Είναι συχνά καλύτερο να στοχεύετε σε έναν ή δύο τομείς, ώστε να επιφέρετε βελτιώσεις που διαρκούν.
Συχνά, η εταιρεία στοχεύει σε μια βασική περιοχή, ενώ η δεύτερη σχετίζεται συγκεκριμένα με τα αποτελέσματα σε επίπεδο τμήματος/ηγετικού στελέχους. Οι καλύτερες στρατηγικές επικεντρώνονται στον τρόπο που ασκεί ηγεσία η διοίκηση.
Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα των ερευνών που αντικατοπτρίζουν ευκαιρίες βελτίωσης στην επικοινωνία μπορεί να υποδηλώνουν την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο (ερωτήσεις, ουσιαστική παρουσία, επαφή με τα μάτια) και όχι απλώς ανάγκη για περισσότερες συναντήσεις και emails.
Κοινές πρακτικές για ηγέτες:
• Στοχεύστε σε έναν ή δύο τομείς βελτίωσης και διασφαλίστε ότι επιδέχονται αλλαγών.
• Συλλέξτε πληροφορίες και σχόλια, θέτοντας στους εργαζομένους ερωτήσεις όπως:
– Ποιοι τομείς, σύμφωνα με την εμπειρία σας, θα έχουν τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο;
– Τι θα ήταν «υπέροχο» σε αυτόν τον τομέα; Δώστε ένα παράδειγμα για το πότε αυτό συμβαίνει στο καλύτερο δυνατό.
• Καταγράψτε και επικοινωνήστε σχέδια ή δεσμεύσεις για βελτίωση (να είναι συγκεκριμένα και να περιλαμβάνουν μέτρα επιτυχίας).
• Ορίστε ένα άτομο στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι υπόλοιποι ηγέτες για συμβουλές και υποστήριξη.

7. Υλοποιήστε το Πλάνο σας

Τώρα ήρθε η ώρα να αποδώσει καρπούς η υπομονετική και μεθοδική σας προσέγγιση στις έρευνες αφοσίωσης των εργαζομένων. Αναπτύξτε τις πρακτικές και τα προγράμματά σας.
Έχετε υιοθετήσει μια προσέγγιση με γνώμονα τα δεδομένα και την εφαρμόζετε λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των εργαζομένων σας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

8. Αξιολογήστε την Πρόοδο

Για να δείξετε τη δέσμευσή σας για ανάληψη ουσιαστικής δράσης και για να διασφαλίσετε ότι οι αλλαγές σας έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, συνεχίστε να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους σας.
Μερικοί τρόποι για να το κάνετε αυτό:
• Διεξάγετε Pulse surveys, για τη μέτρηση της προόδου στις περιοχές εστίασης.
• Κάντε follow up στις συνεδρίες ακρόασης για να μετρήσετε την πρόοδο και να αναζητήσετε περισσότερα σχόλια.
• Πραγματοποιήστε συνεδριάσεις τμημάτων, για να συζητήσετε την πρόοδο και να λάβετε ανατροφοδότηση θέτοντας ερωτήσεις όπως:
– Βλέπετε βελτίωση σε αυτόν τον τομέα;
– Τι δουλεύει; Ποια είναι τα παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν;
– Ποιες πρόσθετες ιδέες βελτίωσης θα συνιστούσατε;

8 Βήματα για να Ανταποκριθείτε  στα Αποτελέσματα της Έρευνας Εργαζομένων-1