eurobank-protoporia-esg-pros-mia-viosimi-anaptyxi-gia-oloys-561662407

Eurobank: Πρωτοπορία ESG προς μια βιώσιμη ανάπτυξη για όλους

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σε ένα διεθνές, οικονομικό, περιβάλλον ισχυρών προκλήσεων αλλά και μεγάλων ευκαιριών στη βάση των νέων προτεραιοτήτων που επιβάλλει η ανάγκη για βιώσιμες λύσεις σε οικουμενικά προβλήματα, όπως είναι η κλιματική κρίση. Η συνθήκη για μια –ταχύτερη μετά την πανδημία- στροφή της παγκόσμιας οικονομίας στη βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη στη βάση των κριτηρίων ESG είναι σήμερα αδήριτη ανάγκη και απαιτεί την ανταπόκριση και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ώστε να επιτευχθεί ο απαραίτητος μετασχηματισμός του οικονομικού, παραγωγικού και επενδυτικού μοντέλου. Στην Ευρώπη η τάση αυτή είναι κυρίαρχη, όπως άλλωστε αυτό αποτυπώνεται και στους όρους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ στο πλαίσιο της οποίας θα διοχετευθούν στην ευρωπαϊκή οικονομία 750 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Όσο αφορά τη χώρα μας, αποτελεί σαφώς μια από τις βασικές χρηματοδοτικές προτεραιότητες που έθεσε το σχέδιο Ελλάδα 2.0 για το Ταμείο Ανάκαμψης με σκοπό την εδραίωση βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, με διάχυση σε όλη την ελληνική κοινωνία. Η νέα αυτή συνθήκη επιταχύνθηκε ακόμα περισσότερο από την υγειονομική κρίση που μετέβαλε τις καταναλωτικές, εργασιακές και εν γένει καθημερινές συνήθειες των πολιτών, και ιδιαίτερα από τις νέες γενιές πολιτών με αυξημένη ευαισθησία σχετικά με τη βιωσιμότητα στις επιλογές τους. 

Η EUROBANK επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG, με βάση τις πιστωτικές και περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και τη δέσμευση στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI, αντιλαμβανόμενη τη φιλοσοφία ESG ως το σύγχρονο business as usual. Εργάζεται επισταμένα πάνω σε μια «ομπρέλα» έργων ESG που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποτύπωση και εξειδίκευση κλιματικών κινδύνων και την ενσωμάτωση τους σε όλες τις μορφές κινδύνων που αξιολογεί. Η φιλοσοφία ESG είναι κεντρική στη στρατηγική προς τη EUROBANK 2030, με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τον άνθρωπο και την επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας για όλους, να είναι στο επίκεντρο. Η λογική αυτή αποτυπώνεται και στη νέα γενιά καταστημάτων της, Future Branches, στη κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν φιλικά στο περιβάλλον υλικά και όπου αξιοποιούνται σύγχρονες ψηφιακές λύσεις ώστε να μηδενισθεί η χρήση χαρτιού, επιδεικνύοντας έμπρακτα το σεβασμό στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την ανάπτυξη μιας ακόμη πιο άμεσης σχέσης με τον πελάτη. 

Με μία ολιστική προσέγγιση, η Eurobank επιταχύνει την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων: 

  • Βιώσιμες χρηματοδοτήσεις: Eμπλέκεται σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα εμβληματικά έργα στη χώρα που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση ενώ επενδύει δυναμικά στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, που είναι καθοριστικό για τη στροφή της οικονομίας στο πλαίσιο ESG. Θα παρέχει βιώσιμα δάνεια για συγκεκριμένους βιώσιμους σκοπούς ή για τη χρηματοδότηση εταιρειών με κύρια ροή εσόδων από βιώσιμες δραστηριότητες, τα λεγόμενα Sustainability Linked Loans, με τα οποία συνδέεται ο επιχειρηματικός δανεισμός με την εκπλήρωση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, δεσμευτικών για το δανειολήπτη. Ήδη, η Τράπεζα ήταν συνδιοργανωτής σε Sustainability-Linked Κοινοπρακτικό Ανακυκλούμενο Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως €300 προς την ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο συμπεριελάμβανε στόχο βιωσιμότητας (sustainability performance target) για την μείωση των εκπομπών CΟ2 κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 (χρησιμοποιώντας ως έτος βάσης το 2019). Προωθεί σταθερά την επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στηρίζει μεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ αξιοποιώντας σύνθετα τραπεζικά προϊόντα, με έμφαση στις δομημένες χρηματοδοτήσεις Project Finance. Εμβληματικό έργο είναι η χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, που θα εξοικονομήσει 400 εκατ. ευρώ από τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας των καταναλωτών σε όλη τη χώρα. Με το έργο αυτό η Κρήτη γίνεται πιο «πράσινο» νησί, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα κατά 60%. 
    • Αστικές αναπλάσεις: Αναγνωρίζοντας τη σημασία ενός νέου μοντέλου αστικής ανάπτυξης και στην υιοθέτηση από την κοινωνία μίας νέας κουλτούρας, φιλικής προς το περιβάλλον, η Eurobank συμμετέχει δυναμικά στην ανάπλαση του Ελληνικού που θα καλύπτει έκταση πρασίνου 2.000.000 τ.μ., με 33.000 δέντρα, 50 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων και θα δημιουργήσει 75.000 θέσεις εργασίας. Ένα ακόμη εμβληματικό έργο για τον Πειραιά είναι και η επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ στα τρία οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχή του Αγίου Διονύσιου στον Πειραιά, το «Piraeus Port Plaza». Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η παράδοση χώρων γραφείων, συνολικού δυναμικού 7.500 εργαζομένων και εγκαταστάθηκαν εκεί 500 εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας, σε ένα κλιματικά «έξυπνο» συγκρότημα.
    • Στους ιδιώτες: Εστιάζει μεταξύ άλλων στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών χρηματοδοτώντας μέσω των Πράσινων Δανείων Κατοικίας, ενώ στηρίζει παράλληλα την εθνική προσπάθεια για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
  • Πράσινα Ομόλογα: Συμμετείχε στην έκδοση του πρώτου πιστοποιημένου «πράσινου» εταιρικού ομολόγου στην Ελλάδα, ενώ έχει δημοσιεύσει και το Πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα που θα επιτρέψει την έκδοση πράσινων ομολόγων άμεσα. Χαρακτηριστικό στον τομέα αυτό είναι το πράσινο ομόλογο που εκδόθηκε επιτυχώς στις ευρωπαϊκές αγορές από τον Όμιλο Μυτιληναίου (€500 εκ.) και η στρατηγική επιλογή της ΔΕΗ για την εμπροσθοβαρή απολιγνιτοποίηση, η οποία αποτυπώθηκε με Sustainability linked ομόλογο αντλώντας €650 εκατ. από τις αγορές.
  • Εσωτερική δομή & Λειτουργία: Η Τράπεζα προωθεί μοντέλο λειτουργίας για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, υλοποιώντας μέτρα αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης ενέργειας και εκπομπών σε όλα τα επίπεδα. Έχει θεσπίσει Πράσινη Πολιτική Προμηθειών, παρακολουθεί συστηματικά τις επιδόσεις της και στόχους της με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Οι επιδόσεις της Τράπεζας σε σχέση με την λειτουργία της αποτυπώνονται στον Ετήσιο Απολογισμό Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και στην Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση, που βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσα από τον εταιρικό ιστότοπο.   
  • Στη δημιουργία συστήματος ελέγχου: Αποτελεί μέλος του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMAS) και της μόνιμης ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων (EEFIG), θεσμοθετημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Χρηματοδότηση Ενεργειακής Απόδοσης. 

Η Eurobank ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία των Παρισίων 2015 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που διέπουν το πλαίσιο ESG (Environmental, Social Governance) που αναπτύσσει η Τράπεζα, ενώ έχει ήδη υποβάλλει την πρώτη της έκθεση για τις δράσεις της στο πλαίσιο των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI των Ηνωμένων Εθνών.