Alpha Bank: Ενεργός φορέας αλλαγής και προόδου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Alpha Bank: Ενεργός φορέας αλλαγής και προόδου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Tον ολικό μετασχηματισμό της δρομολογεί η Alpha Bank, υλοποιώντας με προσήλωση το Στρατηγικό της Σχέδιο “Project Tomorrow, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αποδοτικότητάς της. Έχοντας κάνει αποτελεσματικά βήματα για την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της προς την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στις αρχές του 2022, και μετά την επιτυχή πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η Alpha Bank υλοποιεί με συνέπεια το φιλόδοξο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της “the alpha blueprint” που συνδέεται άμεσα με τους στρατηγικούς της στόχους, με κυριότερους την απόδοση επί ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 10% αλλά και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών της.

the alpha blueprint: το αποτύπωμα της Alpha Bank στο αύριο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου

Με το “the alpha blueprint”, η Alpha Bank, έχοντας αφήσει πίσω της την κληρονομιά της 10ετούς οικονομικής κρίσης, θέτει εκ νέου στο επίκεντρο των δράσεων της την Κοινωνία και την Οικονομία, με στόχο την δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. 

Alpha Bank: Ενεργός φορέας αλλαγής και προόδου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας-1«Στο κρίσιμο σημείο καμπής που βρίσκεται σήμερα η οικονομία μας, η Τράπεζά μας επιδιώκει να αξιολογεί τις δομικές αλλαγές στην κοινωνία, αλλά και να στηρίζει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις, ιδιώτες και επιχειρήσεις, που με εξωστρέφεια, γνώσεις και καινοτόμες ιδέες είναι σε θέση να συμβάλλουν στην πρόοδο της πατρίδας μας. Εμείς στην Alpha Bank συντασσόμαστε μαζί τους, αλλάζοντας πρωτίστως και οι ίδιοι, με ουσιαστικό τρόπο, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μας», δηλώνει ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία αλλά και το έναυσμα για όλη τη δομική αλλαγή που υλοποιεί ήδη εδώ και ένα χρόνο η Τράπεζα. 

Οι βασικοί πυλώνες του Προγράμματος Μετασχηματισμού, πάνω στους οποίους εργάζεται εντατικά η Τράπεζα κατά τον τελευταίο χρόνο, είναι η πελατοκεντρική της ανάπτυξη, η αναβάθμιση του λειτουργικού της μοντέλου και η περαιτέρω ενίσχυση της οργανωτικής της αποτελεσματικότητας. 

Στον πυλώνα της πελατοκεντρικής ανάπτυξης, η Τράπεζα αλλάζει την οργάνωση, τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τα συστήματά της, ώστε να προσφέρει στον κάθε πελάτη αυτό που χρειάζεται, στον τρόπο και τον χρόνο που το χρειάζεται, μέσα από μία βελτιωμένη και πρωτοποριακή εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, ψηφιοποιεί τη συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών, αφήνοντας περιθώρια για την εμπέδωση μίας πιο ποιοτικής σχέσης με τον Πελάτη, Ιδιώτη ή Επιχείρηση.

Στον λειτουργικό άξονα του Προγράμματος, στόχος της Alpha Bank είναι ο μετασχηματισμός του τρόπου οργάνωσης των εργασιών, με δράσεις ενίσχυσης της αποδοτικότητας, περιορισμού του λειτουργικού κινδύνου, προβλέποντας, μεταξύ άλλων, τον ανασχεδιασμό και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Έτσι, η Τράπεζα καταφέρνει, με τεχνικές Artificial Intelligence και Machine Learning, να επιταχύνει εντυπωσιακά τη διαδικασία λήψης πιστωτικών αποφάσεων, με ένα 50% των αποφάσεων να λαμβάνεται πλέον αυτόματα. Ενδεικτικά, για καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, ο χρόνος λήψης της απόφασης δεν ξεπερνά την μία ημέρα, ενώ για δάνειο αυτοκινήτου η απόφαση λαμβάνεται μέσα σε μία ώρα.

Με τον τρίτο πυλώνα δράσης του προγράμματος, η Alpha Bank προσεγγίζει και εμπνέει τους Ανθρώπους της, μέσω της νέας εταιρικής εμπειρίας που δημιουργεί. Με γνώμονα τις αξίες της Ακεραιότητας, της Αξιοκρατίας, της Διαφάνειας και της Συνεργασίας, η Τράπεζα υλοποιεί μία σειρά από πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη συνεχή ενδυνάμωση, την καλύτερη δυνατή απόδοση, την επιβράβευση, τη δημιουργία δυνατών ομάδων και την ανάδειξη των ταλέντων. 

Πρωταγωνιστικός ρόλος στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των ΜμΕ με γνώμονα τα κριτήρια ESG

Στηριζόμενη λοιπόν στο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της, η Alpha Bank επανατοποθετείται στην Κοινωνία, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ως ενεργός φορέας προόδου. Τοποθετώντας μάλιστα την αειφορία και τα κριτήρια ESG στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Τράπεζα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος για την τραπεζική στη χώρα μας. Ειδικότερα, χάρη στην υψηλή της τεχνογνωσία και τον διαχρονικό της ρόλο ως σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις, η Τράπεζα στηρίζει την εκπόνηση έργων υψηλής αξίας και επενδυτικών σχεδίων μεγάλου βεληνεκούς, στο πλαίσιο και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μία μοναδική ευκαιρία για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου. 

Ενδεικτικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, η Τράπεζα στήριξε την οικονομία με δάνεια ύψους Ευρώ 3,8 δισ. επιταχύνοντας παράλληλα δυναμικά τον ρυθμό πιστωτικής της επέκτασης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρομεσαίων που επιδιώκουν τη μετάβασή τους σε σύγχρονα και βιώσιμα λειτουργίας και ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα πρωτοστατεί στη θέσπιση ειδικών κριτήριων ως προϋπόθεση για την έγκριση χρηματοδοτήσεων, επιβάλλοντας ουσιαστικά τη διαφάνεια στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μίας εταιρείας, με τελικό στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πληρούν αρχές αειφορίας.

Πολύτιμος αρωγός στη διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού τοπίου για τη χώρα

Η Alpha Bank αναλαμβάνει την ευθύνη να στηρίξει ενεργά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προκειμένου, αξιοποιώντας και τους ευρωπαϊκούς πόρους, να επιχειρήσουν το αποφασιστικό βήμα για την περαιτέρω μεγέθυνση και τον εκσυγχρονισμό τους. Βούληση της Τράπεζας είναι άλλωστε να λειτουργήσει ως σύμβουλος και αρωγός των επιχειρήσεων, όχι απλώς ως δανειστής τους, να τους παράσχει δηλαδή την απαραίτητη καθοδήγηση και τεχνογνωσία που χρειάζονται εν όψει των νέων απαιτήσεων, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ασφαλή δική τους μετάβαση στα νέα πρότυπα.

«Στην Alpha Bank δεν σκοπεύουμε να μείνουμε σε μία μικρή περίμετρο επιχειρήσεων. Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε με όλους τους τρόπους την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Όχι απλώς με δάνεια κεφαλαίου κίνησης, αλλά και με επενδυτικά δάνεια, συμβάλλοντας έτσι, ώστε όχι μόνον η ελληνική επιχειρηματικότητα αλλά, συνολικά, η κοινωνία μας να κάνει το άλμα προς το Αύριο», τονίζει ο κ. Ψάλτης.