ΕΛΠΕ: Ο κορυφαίος ενεργειακός Όμιλος που Αλλάζει, Ηγείται και συνεχίζει να Πρωταγωνιστεί

ΕΛΠΕ: Ο κορυφαίος ενεργειακός Όμιλος που Αλλάζει, Ηγείται και συνεχίζει να Πρωταγωνιστεί

Σε μια νέα εποχή βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης εισέρχεται δυναμικά ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο οποίος αντιμετωπίζει την πρόκληση για ενεργειακή μετάβαση ως μια σημαντική ευκαιρία για τον συνολικό του μετασχηματισμό και απαντά στον προβληματισμό που δημιουργεί η εκτίναξη στο κόστος ενέργειας και δικαιωμάτων ρύπων, επισπεύδοντας την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού, με άξονα το πρόγραμμα «Όραμα 2025».

Ο Όμιλος παρουσίασε πρόσφατα ένα από τα καλύτερα τρίμηνα των τελευταίων ετών, με ισχυρό ισολογισμό, επαναφορά της κερδοφορίας σε προ πανδημίας επίπεδα, συγκρίσιμα EBITDA Γ’ τριμήνου στα 125 εκατ. ευρώ και δημοσιευμένα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 258 εκατ. ευρώ, βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους κλάδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και νέα μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Την ίδια ώρα, προχωρά απρόσκοπτα η διαδικασία αναδιάρθρωσης της εταιρικής δομής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022 με τη δημιουργία της εταιρείας συμμετοχών (holding) και μιας νέας εμπορικής ονομασίας για τον Όμιλο, εξέλιξη που θα επιφέρει  πολλαπλά οφέλη σε θέματα διαχείρισης κίνδυνου και ευελιξίας για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων και τη χρηματοδότησή τους.

Θέτοντας σε ταχεία εφαρμογή το στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο «Vision 2025» για την μετεξέλιξή του, ο Όμιλος ΕΛΠΕ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ηγετικής θέσης που κατέχει  στον κλάδο των πετρελαιοειδών, αλλά και στην ουσιαστική και ταχύτερη ενίσχυση της θέσης του σε νέες, πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Συνολικά, το επενδυτικό πλάνο ανέρχεται σε σχεδόν 4 δισ. Ευρώ, με τα μισά να προορίζονται για εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής του δραστηριότητας και την παραγωγή «καθαρότερων» υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για την ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στις ΑΠΕ και στη μείωση των εκπομπών CO2. 

Η ουσιαστική ανάπτυξη του Ομίλου ΕΛΠΕ στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών είναι εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε σύντομη χρονικό διάστημα πέτυχε να αποκτήσει  διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων άνω του 1,7 GW -κυρίως φωτοβολταϊκών και αιολικών, σε διάφορα στάδια ωρίμανσης- ενώ έχει θέσει ως στόχο τα 2 GW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ έως το 2030.

Στο τέλος του έτους ολοκληρώνονται οι εργασίες στο ιδιόκτητο φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης, ισχύος 204 MW, ενώ η διασύνδεσή του με το σύστημα αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Με τη λειτουργία του, θα καταστεί το μεγαλύτερο ενιαίο έργο ΑΠΕ που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα Φωτοβολταϊκών με πλαίσια διπλής όψεως στην Ευρώπη. Η συνολική επένδυση φτάνει στα €130 εκατ., η ετήσια παραγωγή του θα είναι 350 GWh, ενώ θα συμβάλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου κατά περίπου 10%, επισπεύδοντας τον στόχο για  περιορισμό των εκπομπών του κατά 50%, έως το 2030.

Εξάλλου, μόλις πριν λίγες ημέρες ο Όμιλος ΕΛΠΕ ανακοίνωσε την συμφωνία εξαγοράς δύο (2) εν λειτουργία αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 37,2 MW και συντελεστή λειτουργίας άνω του 40%, τα οποία βρίσκονται στη περιοχή της Νότιας Εύβοιας. Μια ακόμη σημαντική επένδυση, συνολικά 85 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει με καθαρή ενέργεια τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες για περίπου 34.000 νοικοκυριά.

Στο επενδυτικό πλάνο συγκαταλέγονται και άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως υπεράκτια αιολικά, ευέλικτα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και δυναμική είσοδο στην αγορά της ηλεκτροκίνησης, με την ανάπτυξη δικτύου σταθμών ταχείας φόρτισης κυρίως σε πρατήρια της ΕKO και της bp. Συνολικά, 25 σταθμοί έχουν τεθεί ήδη σε εμπορική λειτουργία και ο στόχος είναι να ξεπεράσουν σύντομα τους 100.

Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στην παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων νέας γενιάς, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, στη σταδιακή υποκατάσταση μέρους της τροφοδοσίας των διυλιστηρίων με πρώτες ύλες χαμηλού αποτυπώματος, στην έρευνα και ανάπτυξη «πράσινων» τεχνολογιών και εφαρμογών, στην αναβάθμιση των υποδομών και στην ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ εφαρμόζει εκτεταμένα προγράμματα μείωσης της παραγωγής αποβλήτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ελευσίνας, δημιουργείται «το διυλιστήριο του μέλλοντος», το οποίο θα αποτελέσει πρότυπο διυλιστήριο για την ενεργειακή μετάβαση. Στόχος είναι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός του κατά 35%-40%, με σειρά έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, αλλά και ενός έργου συμπαραγωγής ενέργειας το οποίο θα καταστήσει το διυλιστήριο ενεργειακά αυτόνομο και θα διασφαλίσει τη σταθερότητα λειτουργίας του. Επίσης, θα υλοποιηθεί έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με στόχο την παραγωγή μπλε υδρογόνου, αλλά και ένα πιλοτικό έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου με ηλεκτρόλυση, με χρήση ανανεώσιμου ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκό πάρκο που θα αναπτυχθεί εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου.

Στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης προχωρά η δημιουργία μονάδας παραγωγής HVO ανανεώσιμου diesel, μία επένδυση ύψους 17 εκατ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2024 και θα επιτρέψει την ένταξη βιοκαυσίμων στη βιομηχανική βάση και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Τελικός στόχος, είναι ο η μετατροπή των ΕΛΠΕ σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που θα διασφαλίσουν και θα ισχυροποιήσουν την ηγετική του θέση, στη πορεία για μια παγκόσμια οικονομία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050.