Κ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΑΔΜΗΕ: Ηγέτης των διασυνδέσεων, enabler της πράσινης μετάβασης

ΑΔΜΗΕ: Ηγέτης των διασυνδέσεων, enabler της πράσινης μετάβασης

Το 2020 ήταν ένα έτος ανάπτυξης για τον ΑΔΜΗΕ, καθώς, παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημική κρίση, ο Διαχειριστής κατόρθωσε να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα των έργων του και να προχωρήσει σε σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στον μετασχηματισμό του ενεργειακού κλάδου.

Τη χρονιά που πέρασε, έγιναν καθοριστικά βήματα σε δύο βασικούς άξονες του σχεδίου ανάπτυξης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, συνολικού προϋπολογισμού 5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Το πρώτο είναι η διασύνδεση των Κυκλάδων. Με την ένταξη της Νάξου στην Υψηλή Τάση και την ενίσχυση της διασύνδεσης της Σύρου με δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο ολοκληρώθηκαν οι Β΄και Γ΄ Φάσεις Διασύνδεσης των Κυκλάδων, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη, φθηνή και πράσινη ηλεκτροδότηση για τα νησιά. 

Το δεύτερο είναι η διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, ένα ιστορικό έργο που έχει σχεδιαστεί πολλές δεκαετίες πριν και ξεκίνησε να υλοποιείται τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη φάση της διασύνδεσης, μέσω της Πελοποννήσου, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και σύντομα η Κρήτη θα λαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα από το εθνικό σύστημα. Σε πλήρη τροχιά υλοποίησης έχει εισέλθει και η διασύνδεσή της με την Αττική, ένα έργο συνολικού ύψους ενός δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 από τη θυγατρική εταιρεία Ariadne Interconnection.

Η επόμενη μέρα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προϋποθέτει, ωστόσο, και τη λειτουργία μιας ενιαίας, ανταγωνιστικής αγοράς. Τον Νοέμβριο τέθηκε σε εφαρμογή το Target Model, το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ευρωπαϊκή. Τον Δεκέμβριο υλοποιήθηκε και η σύζευξη της αγοράς ενέργειας της Ελλάδας με τη γειτονική Ιταλία και εντός τριμήνου αναμένεται και η σύζευξη των προημερήσιων Ελλάδας και Βουλγαρίας. 

Προϋπόθεση για ουσιαστική σύγκλιση των τιμών μεταξύ των γειτονικών αγορών είναι η ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει από κοινού με την TERNA, τον Ιταλό Διαχειριστή, την αναβάθμιση της υφιστάμενης διασύνδεσης κατά 500 έως 1.000 ΜW. Τον Μάρτιο του 2020 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής γραμμής 400 kV μεταξύ Νέας Σάντας και Μαρίτσα (Βουλγαρία), η οποία αποτελεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.

Είναι γεγονός πως η κρίση της Covid-19 δοκίμασε τα αντανακλαστικά των εταιρειών στον ενεργειακό κλάδο και ευρύτερα, θέτοντας την ανθεκτικότητα στην κορυφή της ατζέντας για τα επόμενα έτη. Με γνώμονα τις αρχές της βιωσιμότητας και της βέλτιστης αποδοτικότητας, ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει προσεκτικά τα επόμενα βήματά του μέσω της ανάπτυξης δικτύων και υποδομών που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση του «πράσινου» δυναμικού της χώρας και θα καταστήσουν τον Διαχειριστή enabler της ενεργειακής μετάβασης στην ευρύτερη περιοχή.