Κ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Τράπεζα Πειραιώς: Με περισσότερα δάνεια στηρίζει την ανάκαμψη και τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Τράπεζα Πειραιώς: Με περισσότερα δάνεια στηρίζει την ανάκαμψη και  τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σταθερά η πολύπλευρη έμπρακτη υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας, ώστε να ξεπεραστούν το ταχύτερο δυνατόν οι συνέπειες της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία και να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας και η επιστροφή της χώρας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Τράπεζα Πειραιώς τo 2020 χρηματοδότησε την οικονομία με νέα δάνεια ύψους 6 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο ύψους 4,9 δισ.

Πρόκειται για την Τράπεζα με τις περισσότερες χορηγήσεις στην ελληνική αγορά. Για το 2021, οι νέες χρηματοδοτήσεις της αναμένεται να κινηθούν και πάλι στα επίπεδα των 6 δισ. ευρώ ετησίως. 

Μέσω των χρηματοδοτήσεων, η Τράπεζα Πειραιώς, όπως έχει τονίσει ο διευθύνων σύμβουλός της Χρήστος Μεγάλου, «έχει δεσμευτεί στρατηγικά να συμβάλει αποτελεσματικά στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μια σύγχρονη, παραγωγική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία, με βάση τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και τους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν η ταχεία απορρόφηση και η αποτελεσματική αξιοποίηση των κεφαλαίων ύψους 32 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, EU Next Generation, που έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ανάκαμψη από την πανδημία είναι βιώσιμη, ομοιόμορφη και δίκαιη για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και η ταυτόχρονη κινητοποίηση εγχώριων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση των επενδύσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας θα στηριχθεί κυρίως στους τομείς της «πράσινης» οικονομίας, της ψηφιακής μετάβασης και της  χωρίς αποκλεισμούς απασχόλησης. Η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπορώντας σε ό,τι αφορά τις κατάλληλες προσαρμογές που απαιτούνται από τον τραπεζικό τομέα διεθνώς, έχει δεσμευτεί στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και ευθυγραμμίζεται τόσο ως προς τις εσωτερικές της λειτουργίες όσο όμως και -κυρίως- ως προς τις επιχειρησιακές της επιλογές. Έτσι, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη επενδύσεων προσανατολισμένων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δηλαδή μια ανάπτυξη που προστατεύει το περιβάλλον και συμβάλλει στην ευημερία της κοινωνίας. 

Τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι για ένα βιώσιμο αύριο και στους οποίους δίνει έμφαση η Πειραιώς είναι τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, οι βιώσιμες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, η ευφυής γεωργία και η προστασία της βιοποικιλότητας. 
Εκτός από τις χρηματοδοτήσεις για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η τράπεζα είναι σε θέση να βοηθήσει τις μεγάλες  επιχειρήσεις με τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών τους σχεδίων αλλά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία των δικών τους σχεδίων, έτσι ώστε να μη χαθούν χρόνος και κονδύλια. Παράλληλα, είναι προετοιμασμένη να παρέχει ενδιάμεση χρηματοδότηση, μέχρι την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η χώρα να αρχίσει την εφαρμογή του προγράμματος το συντομότερο δυνατό. 

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί και στο μέτωπο της υποστήριξης της μετάβασης των επιχειρήσεων σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας που θα στηρίζεται στη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που ενέταξε στις χρηματοδοτήσεις κριτήρια ESG, τα οποία αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν το κίνητρο να πληρούν τα κριτήρια αυτά προκειμένου να επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους, όπως χαμηλότερη τιμολόγηση κατά τη χορήγηση του δανείου, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τηρούν τα κριτήρια για να απολαμβάνουν τα προνόμια σε όλη τη διάρκεια του δανείου. 

Η πρώτη τέτοια χρηματοδότηση ήταν προς τον όμιλο Τέρνα Ενεργειακή και αφορά επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής ισχύος που υπερβαίνει τα 120 MW. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης του αποτυπώματος πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, η Τράπεζα ενέταξε στα κριτήρια χρηματοδότησης της εταιρείας Matrix Pack ΑΕ, κριτήρια ESG. Η χρηματοδότηση αρχικού ποσού 6 εκατ. ευρώ, αφορά σε επενδύσεις για τη μετατροπή της παραγωγής, από πλαστικά καλαμάκια, σε βιοδιασπώμενα και χάρτινα. 

Στο επίκεντρο η Βιώσιμη Τραπεζική

H Τράπεζα Πειραιώς έχει ως κεντρικό άξονα της στρατηγικής της τη Βιώσιμη Τραπεζική, που συνδυάζει την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Παράλληλα, επενδύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες λύσεις Transaction Banking στους πελάτες της, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της.

Για τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του Green Trade Facilitation Programme έλαβε πρόσφατα σημαντική διάκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Συγκεκριμένα, έλαβε το βραβείο Most Active Issuing Bank 2019 – Green Trade για τις επιδόσεις της στην υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων φιλικών προς το περιβάλλον.

Το Green Trade Facilitation Programme (Green TFP) παρέχει τη δυνατότητα στις τράπεζες που συνεργάζονται με την EBRD να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες trade finance που προσφέρει για να υποστηρίξουν εμπορικές συναλλαγές σχετικές με πράσινες τεχνολογίες και προϊόντα. 

Η Τράπεζα Πειραιώς, με τη βράβευση αυτή, αναγνωρίζεται ως η πιο ενεργή ανάμεσα σε περισσότερες από 100 τράπεζες από 30 χώρες που συμμετέχουν στο Trade Facilitation Programme της EBRD, στην υποστήριξη Green Trade συναλλαγών. 

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική επιχείρηση με βαθμολογία «Leadership Α» στην κατάταξη του διεθνούς οίκου αξιολόγησης CDP (Carbon Disclosure Project), ο οποίος αξιολόγησε περισσότερες από 5.800 εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο και κατέταξε 270 στην υψηλότερη κλίμακα. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με στόχο τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.