Κ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η MYTILINEOS των πέντε ηπείρων

Μια κορυφαία βιομηχανία που δημιουργεί αξία για την ελληνική οικονομία.

Η MYTILINEOS των πέντε ηπείρων

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανία με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο κύκλος εργασιών της το 2019 ξεπέρασε τα 2,2 δισ. δολάρια, ενώ απασχολεί περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζομένους. 

Η MYTILINEOS με τη δραστηριότητά της δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία 1,06 δισ. ευρώ, ίση με το 0,6% του ΑΕΠ της χώρας.

H εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, αποτελώντας μετεξέλιξη της παλαιάς οικογενειακής επιχείρησης εμπορίας μετάλλων που λειτουργούσε ήδη από το 1908. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών – αποτελεί μέλος του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE LARGE CAP.

Το 2017 η μητρική εταιρεία απορρόφησε τις τότε θυγατρικές της Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ και Protergia σε μια νέα ενιαία επιχειρηματική οντότητα, τη MYTILINEOS, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της ευελιξία και ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδο αγορών και χρηματοδότησης.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός του 2020 πρόσθεσε στις δραστηριότητες της MYTILINEOS τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, ενώ εξέλιξε τον Τομέα Εργων EPC – METKA σε έναν νέο, σύγχρονο και καινοτόμο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τον Τομέα Ολοκληρωμένων Εργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions – SES BU).

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανάπτυξή της μέσω του επιχειρηματικού της μοντέλου που ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πορεία της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την ευθυγράμμιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και από τον ηγετικό ρόλο που έχει στον εξελισσόμενο εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό και την απανθρακοποίηση. 

Είναι μια συνεχής διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης με στόχο την αύξηση του θετικού αντίκτυπου της MYTILINEOS στην οικονομία, το φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία. 

Παράλληλα, η πορεία αυτή ενσωματώνει και την αδιάλειπτη συνεργασία της εταιρείας με τους κοινωνικούς της εταίρους για την αντιμετώπιση τοπικών και διεθνών προκλήσεων, που λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αποδοχής της λειτουργίας της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πιστή στην επιχειρηματική στρατηγική και στο όραμα που εμπνέεται από την ελληνική κληρονομιά και οδηγεί στην παγκόσμια επιτυχία, η MYTILINEOS επιχειρεί σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στηρίζεται στο δυναμικό των ανθρώπων της και δημιουργεί αξία για τους πελάτες της, τους μετόχους, τους εργαζομένους της και την ελληνική οικονομία.