Κ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Νέα πυξίδα στον τρόπο λειτουργίας της Βιομηχανίας: Επιστροφή στην ανάπτυξη, με προστασία του περιβάλλοντος

Νέα πυξίδα στον τρόπο λειτουργίας της Βιομηχανίας: Επιστροφή στην ανάπτυξη, με προστασία του περιβάλλοντος

Η πανδημία συνέπεσε χρονικά με τον παγκόσμιο συναγερμό που προκαλεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Ανέδειξε επίσης την αλληλεξάρτηση του κόσμου μας αλλά και την ανάγκη να προετοιμάσουμε καλύτερα τους ανθρώπους και τον πλανήτη για τους αλληλένδετους κινδύνους υγειονομικής περίθαλψης και κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη πλευρά, έφερε στην επιφάνεια τα μειονεκτήματα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και τη σημασία της εγχώριας παραγωγής και της αξιοποίησης κρίσιμων φυσικών πόρων.

Στο νέο παραγωγικό μοντέλο που θα επιδιώξει να αναπτύξει και η χώρα μας αξιοποιώντας την ιστορική απόφαση της Ευρώπης να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή του σχέδιού Μάρσαλ, η ανάπτυξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης θα έχει κεντρικό ρόλο. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας όμως θα χρειαστεί μεταξύ άλλων και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας ώστε η εγχώρια παραγωγή να πάρει μια ανάσα ανταγωνιστικότητας απέναντι στα προϊόντα του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων οφείλει να γίνει με σεβασμό και αποτελεσματική προστασία απέναντι στο φυσικό περιβάλλον ώστε να διαφυλαχθεί το μέλλον των επόμενων γενεών, αλλά παράλληλα να ενεργοποιηθούν άμεσα οι συνθήκες ανάπτυξης που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ευημερία.

Νέα πυξίδα στον τρόπο λειτουργίας της Βιομηχανίας: Επιστροφή στην ανάπτυξη, με προστασία του περιβάλλοντος-1

Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη διαπιστώσει την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης και όλο και περισσότερες ανακοινώνουν ενέργειες και στρατηγικές που συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη με τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική, η οποία, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία που προσφέρει η μητρική εταιρεία Eldorado Gold, μεριμνά σταθερά για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος ασκώντας μια υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα. Τόσο οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές της εταιρείας όσο και οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί, βασίζονται στην αρχή της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει πως διέπονται από υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και εφαρμόζουν πιστά το θεσμικό και νομικό πλαίσιο – συχνά ξεπερνώντας ακόμη και τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Η υπεύθυνη δραστηριότητα είναι αυτονόητη ένδειξη σεβασμού απέναντι στον τόπο που φιλοξενεί κάθε επιχείρηση και αποτελεί μονόδρομο για κάθε αναπτυξιακή δραστηριότητα του 21ου αιώνα.