MATTER OF CLASS

Ναυτιλιακές σπουδές στο Deree – The American College of Greece

Ναυτιλιακές σπουδές στο Deree – The American College of Greece

Tο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον της ναυτιλίας και οι διαρκείς προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων δημιουργούν την αναγκαιότητα κατάλληλης εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον κλάδο. Ειδικότερα, η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλίας και να συμβάλει στην κατανόηση της πολυπλοκότητας της διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων/οργανισμών, καθώς και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των επικοινωνιακών ικανοτήτων των αποφοίτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αυξημένες οι ανάγκες για καταρτισμένα στελέχη σε γραφεία ναυτιλιακών ή και σχετιζόμενων με τη ναυτιλία επιχειρήσεων. Το Deree ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας παρέχοντας σπουδές υψηλής ποιότητας και εφοδιάζοντας τους αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες για μία επιτυχημένη καριέρα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Ναυτιλιακές σπουδές στο Deree – The American College of Greece-1
 
To πρόγραμμα ναυτιλιακού μάνατζμεντ του Deree είναι τετραετές και η ολοκλήρωσή του οδηγεί σε δύο πτυχία: το BSc (Hons) Shipping Management του Open University Αγγλίας και το BSc Shipping Management του Deree – The American College of Greece, ενώ πιστοποιείται από την Επιτροπή Ανώτατης Παιδείας Νέας Αγγλίας (NECHE), η οποία πιστοποιεί τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα προσφέρεται η υποειδίκευση (minor) in Shipping Management, που απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές που επιλέγουν παράλληλες σπουδές, όπως οι φοιτητές ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα Shipping Management είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εισάγει σταδιακά τους φοιτητές στη ναυτιλία, καλύπτοντας όλα τα γνωστικά πεδία αυτού του χώρου και παρέχοντας ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα σπουδών. H εμπειρία των καθηγητών στο εξωτερικό και στη ναυτιλιακή βιομηχανία, σε συνδυασμό με την επίσημη γλώσσα διδασκαλίας που είναι τα αγγλικά, συνθέτουν ένα διεθνές περιβάλλον σπουδών που είναι σε αντιστοιχία με τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του ναυτιλιακού κλάδου. Παράλληλα, αρκετοί από τους καθηγητές του προγράμματος παράγουν ερευνητικό έργο το οποίο δημοσιεύεται σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζεται σε διεθνή συνέδρια.

Ναυτιλιακές σπουδές στο Deree – The American College of Greece-2

Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι προσαρμοσμένες στην πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης και στην εξοικείωση των σπουδαστών με τρέχοντα προβλήματα και προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ταυτόχρονα, η ακαδημαϊκή γνώση που προσφέρεται είναι πολύ υψηλού επιπέδου, παρέχοντας σε όσους πτυχιούχους το επιθυμούν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα.
    
Το Deree προωθεί διαρκώς την επικοινωνία με πλοιοκτήτες και υψηλόβαθμα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου και παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων και Forum επιχειρηματικότητας όπως το Business Week. Παράλληλα, η εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας μέσω της πρακτικής άσκησης σε εταιρίες του ναυτιλιακού κλάδου, η οποία παρέχεται ως μάθημα επιλογής στους τελειόφοιτους του προγράμματος. Οι σπουδαστές έχουν έτσι την ευκαιρία να βρεθούν σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και να αποκτήσουν προϋπηρεσία στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ

*O Ευάγγελος Τσιούμας, PhD, MICS είναι Επίκουρος Καθηγητής, Υπεύθυνος Προγράμματος Shipping Management στο Deree – The American College of Greece

Ναυτιλιακές σπουδές στο Deree – The American College of Greece-3