Αναγγελία Θέσεων Εργασίας στο Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Αναγγελία Θέσεων Εργασίας στο Pierce-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

To Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του ανάπτυξης και της διαχρονικής παράδοσής του στη διαμόρφωση ελεύθερων, υπεύθυνων και κριτικά σκεπτόμενων μαθητών/τριών, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2022 τη λειτουργία Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.

Τα νέα σχολεία θα εστιάζουν στη βιωματική και ομαδοσυνεργατική εκπαίδευση και θα παρέχουν καινοτόμα προγράμματα για την Αγγλική γλώσσα, το περιβάλλον και την αειφορία, το STE(A)M, την υγιεινή διατροφή και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας λειτουργίας των νέων εκπαιδευτικών μονάδων το Pierce ανακοινώνει, για το σχολικό έτος 2022-2023, την προκήρυξη θέσεων για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

Αναγνωρισμένο πτυχίο για τη θέση που θα υποβληθεί η αίτηση, μεταπτυχιακές σπουδές, ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση στη χρήση και στην ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφοσίωση στην εκπαιδευτική παράδοση του Pierce και στην προώθηση της καινοτομίας και υψηλή εργασιακή ηθική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στην ιστοσελίδα του Pierce, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.pierce.gr/pierce-hr/ για να ενημερωθούν αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά της κάθε θέσης και, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εργασίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι κάλυψης του συνόλου των θέσεων.

Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν και θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.