ΕΥΔΑΠ

Χάρης Σαχίνης: Προστασία περιβάλλοντος και ισχυρή κερδοφορία

charis-sachinis-prostasia-perivallontos-kai-ischyri-kerdoforia-561446392

Ορισμένοι έχουν την εντύπωση ότι η επιδίωξη στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, τα περίφημα ESG κριτήρια είναι μια παροδική μόδα από εκείνες που συναρπάζουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι η προσέγγιση αυτή είναι λανθασμένη. Το κριτήρια αυτά είναι εδώ για να μείνουν και θα προσδιορίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα χρόνια που πέρασαν, οι αρχές αυτές υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ, πολλές κυβερνήσεις κρατών, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος δείκτης εταιρειών που λειτουργούν με σεβασμό των κριτηρίων ESG δημιουργήθηκε το 1990 και σήμερα υπάρχουν πάνω από 1.000 δείκτες που αξιολογούν εταιρείες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Στην ΕΥΔΑΠ είμαστε ενθουσιασμένοι με την εξέλιξη αυτή, καθώς βρισκόμαστε σε έναν οργανισμό που μπορεί να θεωρηθεί ο ορισμός των εννοιών της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ωφέλειας, ενώ έχουμε κάνει μεγάλα βήματα όσον αφορά την αναβάθμιση της διακυβέρνησης. Κι αυτό ενώ ως εισηγμένη εταιρεία φροντίζουμε και για την αποτελεσματικότητα. Ο κύκλος εργασιών το 2020 ήταν 330 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων υπό κανονικές συνθήκες περίπου 77 εκατ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε τον σχηματισμό πρόβλεψης για την καταβολή στο Δημόσιο 157 εκατ. ευρώ προκειμένου να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Το καθήκον μας δείχνει ίσως απλό. Οι άνθρωποι της ΕΥΔΑΠ φροντίζουν να παρέχουν το καθαρό πόσιμο νερό, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής της πρωτεύουσας κυρίως. Το νερό αυτό προέρχεται από μια παρθένα ορεινή περιοχή χωρίς δραστηριότητα που προκαλεί μόλυνση. Φθάνει στις περιοχές της κατανάλωσης με φυσικό τρόπο, χωρίς μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Μετά, ό,τι νερό χρησιμοποιείται καθαρίζεται με σύγχρονες μεθόδους, ώστε να αποδοθεί στη φύση καθαρό. Αυτή είναι η δουλειά μας και μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά είναι κρίσιμης σπουδαιότητας για την κοινωνία και τους ανθρώπους.

Από την αρχή της παρουσίας μου στην ΕΥΔΑΠ, που συμπληρώνει σχεδόν μία διετία, είχα αντιληφθεί ότι η αποστολή αυτή σχετίζεται άμεσα με τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κυκλικής οικονομίας που υπηρετούμε.

Γι’ αυτό και προδιαγράψαμε έναν διπλό μετασχηματισμό. Τον μετασχηματισμό της εταιρείας προκειμένου να προετοιμαστεί και να προχωρήσει στην ψηφιακή εποχή, αλλά και την πράσινη μετάβαση, ώστε να θέσουμε νέους, φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους.

Η άσκηση αυτή προϋπέθετε την πλήρη αλλαγή υποδείγματος στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού. Μόνο έτσι μπορούσαμε να θέσουμε τις βάσεις για την υιοθέτηση νέας εταιρικής κουλτούρας που θα προσδώσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους εργαζομένους, τους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον.
 
Βιώσιμη ανάπτυξη

Αρχίσαμε από τη στρατηγική της εταιρείας, για την οποία καταλήξαμε να είναι ταυτόσημη με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που έχουμε. Και σε αυτή τη στρατηγική συνέτειναν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που τα βάλαμε όλα μέσα στη συζήτηση: οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, και σκεφτήκαμε ότι και το ίδιο το περιβάλλον είναι ενδιαφερόμενο μέρος. Αυτό που χρειαζόταν ήταν να μετακινήσουμε την εστίαση από τους οικονομικούς και μόνο δείκτες, συνάμα και σε ποιοτικούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Με μια τέτοια αλλαγή υποδείγματος λειτουργίας επιδιώκουμε τη μείωση του λειτουργικού κόστους αλλά και να υλοποιήσουμε περισσότερες επενδύσεις. Είναι αντιφατικές οι επιδιώξεις αυτές; Καθόλου. Είναι απολύτως συμβατές, γιατί αποβλέπουν στη δημιουργία αξιοπιστίας στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ME MIA MAΤΙΑ

Η ΕΥΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Εξυπηρετεί περίπου 4,5 εκατ. καταναλωτές και παράγει ποιοτικό νερό, από τα καλύτερα διεθνώς με βάση έρευνες. Οι κύριες πηγές υδροληψίας της βρίσκονται σε περιοχές απαλλαγμένες από γεωργική ή βιομηχανική δραστηριότητα και τροφοδοτείται με νερό με φυσικό τρόπο, που απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.