Θεόδωρος Τρύφων: Tο Ελληνικό Φάρμακο όχημα για την επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης
ELPEN

Θεόδωρος Τρύφων: Tο Ελληνικό Φάρμακο όχημα για την επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης

2' 34" χρόνος ανάγνωσης

Η υποχώρηση της πανδημίας φέρνει την εθνική μας οικονομία αντιμέτωπη με μια σημαντική πρόκληση, αυτήν της επιστροφής της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το «κλειδί» για την εδραίωση αναπτυξιακών ρυθμών αποτελεί αναμφίβολα η κινητοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων. Η αξιοποίηση των βιομηχανικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων και ανταγωνιστικών προϊόντων θα συμβάλει ενεργά στην κατεύθυνση αυτή. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν κατεξοχήν τέτοιο κλάδο. Έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, παραγωγική τεχνογνωσία πολλών δεκαετιών, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 147 χώρες. 

H ανάπτυξη ωστόσο προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού οδικού χάρτη με στόχο την άρση των αντικινήτρων, την ολοκλήρωση των δομικών μεταρρυθμίσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των επενδυτών και την ύπαρξη σταθερού φιλοεπενδυτικού πλαισίου.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι, παρά τις πολιτικές των τελευταίων δέκα χρόνων με τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις που έφθασαν έως και το 70% του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου, μόλις δόθηκαν τα  ελάχιστα κίνητρα, ο κλάδος μας κινητοποιήθηκε. Η δυνατότητα συμψηφισμού ενός μικρού ποσοστού (8%) του clawback με επενδύσεις  δημιούργησε το περιθώριο για τη δρομολόγηση επενδύσεων ύψους 1,2 δισ. ευρώ από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες μέσα στην επόμενη πενταετία. Συνεπώς, το μέτρο του συμψηφισμού κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σημαντική ευκαιρία επίσης για τη φαρμακοβιομηχανία προσφέρουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Τα κονδύλια βέβαια που προβλέπει αναφέρονται κυρίως σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης και δεν δημιουργούν κίνητρο για παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία, κυρίως δε στον νομό Αττικής, όπου στο πλαίσιο του ΓΑΚ ισχύει ο περιορισμός του 10% για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Όμως, με δεδομένο το γεγονός ότι το 65% της παραγωγής φαρμάκου στη χώρα μας βρίσκεται στην Αττική, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, διασφαλίζοντας την επιλεξιμότητα και για κάποιες επενδυτικές δαπάνες που αφορούν την παραγωγή, ανεξάρτητα από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων σημαντικός είναι και ο ρόλος της Πολιτείας, με τη θέσπιση ενός δείκτη προστιθέμενης αξίας και ανταποδοτικότητας με τον οποίο θα αξιολογείται κάθε ευρώ που απορροφάται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
 
Παραγωγικός και ερευνητικός κόμβος

Οι πολιτικές φαρμάκου που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα συνέβαλαν στη δημιουργία ενός μεγάλου επενδυτικού κενού. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε έναν παραγωγικό και ερευνητικό κόμβο για όλη την Ευρώπη. H ELPEN επιχειρεί εδώ και χρόνια με αυτόν τον προσανατολισμό γι’ αυτό και επενδύει διαχρονικά στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στις νέες τεχνολογίες. Το επενδυτικό μας πλάνο ύψους 120 εκατ. ευρώ για την επόμενη τετραετία αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας στις δυνατότητες της χώρας μας. Το πρόγραμμά μας υλοποιείται στην Ελλάδα με Έλληνες επιστήμονες και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, μόνιμες, καλά αμειβόμενες κυρίως για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης.

Σήμερα απασχολούμε 1.100 εργαζομένους σε επίπεδο ομίλου και με τις νέες μας επενδύσεις θα ενισχύσουμε περαιτέρω το ήδη σημαντικό αποτύπωμά μας στον τομέα της απασχόλησης, συμβάλλοντας παράλληλα ενεργά στο brain gain.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ME MIA MAΤΙΑ

Η ELPEN ιδρύθηκε το 1965. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή φαρμάκων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ELPEN, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 1.100 εργαζομένους.