1-8

φωτογραφήματα

Φραγκόσυκα. Γάντια, ακρίβεια και εφευρετικότητα απαιτεί τελικά το μάζεμα των φραγκόσυκων. Και όλα τα παραπάνω τα κάνει ο κύριος της φωτογραφίας στην Δυτική Οχθη.  REUTERS/Mohamad Torokman

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερα