ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τις θέσεις της για το μεταναστευτικό προέβαλε η Ελλάδα στο σημερινό συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Τις θέσεις της για το μεταναστευτικό προέβαλε η Ελλάδα στο σημερινό συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Την ανάγκη να προχωρήσει η αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου το συντομότερο και στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και του δίκαιου καταμερισμού της ευθύνης τόνισαν ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας, και ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αγγελος Τόλκας, που συμμετείχαν σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, κατά τις παρεμβάσεις της ελληνικής πλευράς, τονίστηκε ότι η χώρα μας έχει τηρήσει μέχρι σήμερα μια ιδιαιτέρως εποικοδομητική στάση στη διαπραγμάτευση για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και πως η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συζητήσει λύσεις που θα προωθούν το στόχο της διάσωσης ανθρώπων.

Επίσης, η ελληνική πλευρά κάλεσε το Συμβούλιο να προωθήσει την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου το συντομότερο δυνατό, ενώ επανέλαβε πως μέχρι την ολοκλήρωση της αναθεώρησης είναι απολύτως απαραίτητη η υιοθέτηση ενός μεταβατικού μηχανισμού που θα προβλέπει την ανακατανομή ως αναπόσπαστο μέρος του και θα έχει εφαρμογή σε όλες τις μεταναστευτικές διαδρομές.

Η ελληνική θέση είναι ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι παρακάτω παράμετροι:

– Όλοι οι αιτούντες άσυλο που υπερβαίνουν το προσδιορισμένο όριο αντοχής κάθε κράτους – μέλους πρώτης υποδοχής θα κατανέμονται αναλογικά σε άλλα κράτη – μέλη, σύμφωνα με μια προσυμφωνημένη κλείδα, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

– Κατά τη διαδικασία κατανομής θα υπάρχουν ειδικές προβλέψεις προτεραιοποίησης για τις περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων, ενώ θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι οικογενειακοί και συγγενικοί δεσμοί μεταξύ των αιτούντων άσυλο.

– Η εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε όποιο κράτος – μέλος κι αν γίνει η κατανομή θα γίνεται σε ειδικά κέντρα εξέτασης με πλήρη σεβασμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το άσυλο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

– Σε περίπτωση θετικής έκβασης του αιτήματος ασύλου, το αντίστοιχο κράτος – μέλος θα είναι υπεύθυνο για την παροχή διεθνούς προστασίας.

– Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης, το αντίστοιχο κράτος – μέλος θα αναλαμβάνει τη διαδικασία επιστροφής, με τη συνδρομή της FRONTEX.

Ακόμη, η ελληνική πλευρά υποστήριξε πως η Ε.Ε. δεν πρέπει να παραγνωρίζει ότι οι ροές συνεχίζονται από την οδό της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ τονίστηκε πως έχει ιδιαίτερη σημασία η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ε.Ε. αφενός και τις χώρες προέλευσης και διέλευσης αφετέρου.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι απαιτείται η ανάπτυξη μίας συνολικής στρατηγικής για την ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης και την υλοποίηση προγραμμάτων επανένταξης όσων επιστρέφονται, αλλά και ουσιαστική συνεργασία για την πάταξη των οργανωμένων δικτύων διακίνησης ανθρώπων.

Στον τομέα προστασίας του πολίτη, τις εργασίες του Συμβουλίου απασχόλησαν ο Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, καθώς και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τρομοκρατία και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. συμμετείχε και η υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ