ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρεσιτάλ κακής νομοθέτησης στο όνομα της καλής νομοθέτησης

Ρεσιτάλ κακής νομοθέτησης στο όνομα της καλής νομοθέτησης

Αντιμέτωπη με την κριτική της αντιπολίτευσης περί «υποκριτικής συμπεριφοράς», καθώς και με τις αντιφάσεις στην κοινοβουλευτική της συμπεριφορά, βρίσκεται σήμερα η κυβέρνηση, με επίκεντρο τη συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Επικρατείας υπό τον τίτλο «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις».

Η πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ διά του υπουργού Δημ. Τζανακόπουλου και αρκετών εκ των βουλευτών που έλαβαν το λόγο, υπεραμύνθηκαν του νομοθετήματος με το επιχείρημα πως πρέπει να υπηρετηθεί η καλή νομοθέτηση, έναντι κακών πρακτικών του παρελθόντος. «Τα νοσηρά φαινόμενα οφείλονται καταρχάς στην πολυνομία, στην ύπαρξη δηλαδή για το ίδιο θεματικό αντικείμενο πληθώρας ρυθμίσεων, προερχόμενες πολλές φορές από διαφορετικές πηγές παραγωγής και ενταγμένες σε νομοθέτημα με εντελώς διαφορετικό και άσχετο κύριο ρυθμιζόμενο αντικείμενο», επισημαίνεται χαρακτηριστικά σε συνοδευτική του νομοσχεδίου κυβερνητική έκθεση, ενώ παράλληλα αναφορές γίνονται και στο φαινόμενο των τροπολογιών. Υπό το πρίσμα αυτό, αξιοσημείωτα είναι τα ακόλουθα σχετικά με το περί καλής νομοθέτησης σχέδιο νόμου, καθώς έρχονται σε πλήρη αντίφαση με την κεντρική επιχειρηματολογία της κυβερνώσας πλειοψηφίας:

ΠΡΩΤΟΝ, κατατέθηκαν προς ψήφιση μαζί με το κύριο σώμα του νομοσχεδίου τροπολογίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Υγείας και Ναυτιλίας, με προφανώς άσχετο περιεχόμενο. Μία τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία αποσύρθηκε.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, κατατέθηκε και μία τροπολογία από το Υπουργείο Επικρατείας με επιπρόσθετη ρύθμιση για το κύριο θέμα του νομοσχεδίου («διεύρυνση των τομέων αρμοδιοτήτων της Κεντρική Επιτροπής Κωδικοποίησης») που παρατηρητές επισήμαναν ότι καταδεικνύει επιπρόσθετη προχειρότητα εκ μέρους της κυβέρνησης κατά την νομοθέτηση.

ΤΡΙΤΟΝ, το νομοθέτημα περιλαμβάνει ως «β’ μέρος» κρίσιμη ρύθμιση σχετικά με τη σύνθεση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στον τίτλο αυτή η σημαντική ρύθμιση αναφέρεται ως «άλλες διατάξεις» – φράση η οποία προστέθηκε προφανώς για να καταστεί δυνατόν να κατατεθούν οι άσχετες με το νομοσχέδιο τροπολογίες.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ, επανεμφανίστηκε το φαινόμενο της προώθησης νέας ρύθμισης, μέσω της οποίας προβλέπεται η «παρέκκλιση των οριζομένων» σε συγκλεκριμένο άρθρο παλαιότερου νόμου, χωρίς –φυσικά- να καταγράφεται το περιεχόμενο του συγκεκριμένου άρθρου.

ΠΕΜΠΤΟΝ, τροπολογία που κατατέθηκε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης (10.05 πμ) μεταξύ άλλων προβλέπει τροποποιήσεις «στο τέλος της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3του ν. 4551/2018», μέσω προσθήκης «υποπεριπτώσεων ηη’ και θθ’», με την «απαίτηση» να γνωρίζουν οι βουλευτές σε «μηδέν χρόνο», τί αναφέρει συγκεκριμένα ο νόμος του 2018 στο τέλος της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3, προκειμένου να γνωρίζουν επακριβώς τί καλούνται να επιλέξουν κατά την ώρα της ψηφοφορίας.