ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή οι τροπολογίες για «13η σύνταξη» και μείωση ΦΠΑ

Στη Βουλή οι τροπολογίες για «13η σύνταξη» και μείωση ΦΠΑ

Κατατέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι δύο τροπολογίες με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό, για μείωση του ΦΠΑ και το ποσό που χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως «13η σύνταξη».

Η συζήτησή τους άρχισε σήμερα στη Βουλή και θα τεθούν προς ψήφιση αύριο Τρίτη ή το αργότερο την Τετάρτη, στο πλαίσιο της έγκρισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για τις 120 δόσεις.

Συγκεκριμένα, η «13η σύνταξη» χορηγείται τόσο σε όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη την 1η Μαΐου κάθε έτους και όσο σε όσους δικαιώνονται την καταβολή κύριας σύνταξης με ημερομηνία έναρξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος που ανατρέχει στην ως άνω ημερομηνία. Επίσης, η 13η σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους επιδομάτων σύνταξης με αιτία την αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Βάση υπολογισμού αποτελεί το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ κάθε Μάιο του έτους χορήγησής της, ενώ ειδικά στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις ή/και επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης υπολογίζεται επί του αθροίσματος τους.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις και καταβάλλεται εντός του μηνός Μάιου κάθε έτους.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με την οποία θα μπορούν να αυξάνονται τα ποσοστά υπολογισμού της 13ης σύνταξης, να ανακαθορίζεται ο χρόνος καταβολής της και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αναλυτικότερα, το ποσό της παροχής καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ. Δηλαδή, για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%, για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%, για ποσό από 600,01 έως και 1000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%, για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%.

Για τη μείωση του ΦΠΑ

Με την τροπολογία που κατατέθηκε μετατάσσονται Σε χαμηλότερο συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), διάφορα αγαθά, υπηρεσίες και προϊόντα. 

Ειδικότερα, στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13%) από 24% επανέρχονται μεταξύ άλλων είδη ζυμαρικών, ψαριών, λαδιών, κακάο, ζύμες, αλάτι, ξύδια κ.α. 

Επίσης, από 13% που είναι σήμερα μειώνεται σε 6% ο συντελεστής του φόρου για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Επανέρχεται δε ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση και στη παροχή υπηρεσιών από οικοτροφεία, δομές για άτομα με ειδικές ανάγκες και δομές που παρέχουν κατάλυμα σε άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών.

Αναλυτικά το περιεχόμενο των δύο τροπολογιών: 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/
/