ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στην πολιτική

s3_240519_gynaikes
women

Σε χαμηλά επίπεδα, κάτω του 50%, διαμορφώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε το Κέντρο Ερευνών για τα Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι άνδρες και γυναίκες έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις γυναίκες πολιτικούς, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται τόσο στη Βουλή όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς, όπως φαίνεται, ελάχιστες αποφασίζουν να συμμετέχουν στην πολιτική ενεργά. Η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών, το 89,1% όσων συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσε ότι δεν έχει σκεφτεί να ασχοληθεί με την πολιτική. Μόνο μικρό ποσοστό γυναικών, το 8,4%, ηλικίας 17-44 ετών, δήλωσε ότι έχει σκεφτεί να συμμετέχει σε δομές για λήψεις πολιτικών αποφάσεων. Ομως, 57% των ανδρών που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι θα ήθελαν η σύντροφός τους να ασχοληθεί με την πολιτική, κυρίως όμως (ποσοστό 57,3%) στον δήμο. Επιπλέον, σε ποσοστό 68,8% δήλωσαν ότι θα ήταν υποστηρικτικοί στην απόφαση των συντρόφων τους να ασχοληθούν με την πολιτική.

Η πλειονότητα του δείγματος υποστηρίζει ότι οι γυναίκες μπορούν να καταξιωθούν στις δομές λήψης πολιτικών αποφάσεων (άνδρες 86,8% και γυναίκες 94,8%) και ότι οι γυναίκες έχουν όλες τις δεξιότητες να αναλάβουν υψηλές θέσεις πολιτικής ευθύνης (άνδρες 86% και γυναίκες 93,1%). Ομως, όταν τα ερωτήματα εξειδικεύονται όσον αφορά τα θέματα στα οποία οι γυναίκες είναι ικανές, εμφανίζονται τα έμφυλα στερεότυπα, καθώς το 50,5% του δείγματος θεωρεί ότι οι άνδρες πολιτικοί είναι πιο αποτελεσματικοί στον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Το 39,6% εκτιμά ότι οι γυναίκες είναι πιο αποτελεσματικές στα θέματα πολιτισμού.

Σοβαροί ανασταλτικοί παράγοντες για την ενασχόληση μιας γυναίκας με την πολιτική είναι η αρνητική στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά και η έλλειψη υποστήριξης των κομματικών μηχανισμών προς τις γυναίκες.

Η έρευνα του ΚΕΘΙ έχει δύο εστιάσεις, ποσοτική και ποιοτική. Η ποσοτική έρευνα διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2019 σε 1.201 άτομα πανελλαδικά (γυναίκες 47% και άνδρες 53%) με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Η ποιοτική εστίαση της έρευνας διεξήχθη μέσω 20 συνεντεύξεων σε γυναίκες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους του δημοκρατικού φάσματος. Οπως τόνισαν οι ερωτηθείσες, χρειάζεται να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια από τους άνδρες προκειμένου να ακουστεί η φωνή τους στο πλαίσιο των πολιτικών διαδικασιών.