ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Επιστροφή στα χρόνια προ μνημονίων

Βουλή: Επιστροφή στα χρόνια προ μνημονίων

Η Βουλή από παλαιά είχε μετατραπεί σε πεδίο τακτοποίησης «ημετέρων», καθώς ειδικά στα προμνημονιακά χρόνια ήταν χώρος προνομιακός κυρίως από οικονομικής απόψεως για όλους όσοι έβρισκαν τρόπο διασφάλισης καρέκλας εργασίας στο εσωτερικό της.

Το καθεστώς «αυτονομίας» έναντι του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όσον αφορά τα οργανωτικά της (είναι, ως γνωστόν, η κοινοβουλευτική μία από τις τρεις διακριτές εξουσίες) επέτρεπε είτε στο εκάστοτε προεδρείο, είτε στα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, είτε στα κόμματα να προχωρούν σε προσλήψεις άνευ ουσιαστικού ελέγχου.

Οι τρόποι ήταν πολλοί: απευθείας πρόσληψη μονίμου προσωπικού, εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μετακλητοί και αποσπάσεις. Στο πέρασμα του χρόνου, βρέθηκε τρόπος –μέσω απλώς αποφάσεων της Ολομέλειας και με διακομματική συναίνεση παγίως– να μετατρέπονται οι μετακλητοί και οι ορισμένου χρόνου σε μόνιμο προσωπικό. Οι αποδοχές, μάλιστα, ήταν ζηλευτές, καθώς υπήρχαν πολλά «έξτρα» με τη μορφή μπόνους, ειδικών επιδομάτων και υπερωριών. Μετά τις μαζικές τακτοποιήσεις που προαναφέρθηκαν, άνοιγε νέος κύκλος μετακλητών και ΙΔΟΧ, ενώ προβλέφθηκαν και ειδικές προνομίες για τους κατόχους υψηλότερων αξιωμάτων – όπως οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και ιδιαιτέρως γνωστή αφενός η τακτική των μαζικών μονιμοποιήσεων επί εποχής Σιούφα-Πετσάλνικου, ή και ειδικών περιπτώσεων όπως η πρόσληψη της θυγατέρας του κ. Β. Πολύδωρα στο γραφείο που κατείχε ως πρόεδρος της Βουλής – κατά την εξαιρετικά σύντομη παρουσία του στη συγκεκριμένη θέση (από 18/5/2012 έως 28/6/2012).

Οι δυνατότητες ακόμα περισσότερων προσλήψεων αυξήθηκαν και με άλλες αφορμές, όπως η δημιουργία Καναλιού της Βουλής, ή και ο πολλαπλασιασμός εργασιών στο Ιδρυμα της Βουλής. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποια στιγμή σχεδιάστηκε ακόμα και η δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού.

Στα χρόνια της κρίσης, πάντως, πολλά επιχειρήθηκε να αλλάξουν, καθώς θορυβημένο το πολιτικό σύστημα επιχείρησε να αλλάξει την εικόνα της Βουλής: Ετσι αποφασίστηκε να σταματήσουν οι προσλήψεις μονίμων –κάτι το οποίο επανήλθε προσφάτως– αλλά να γίνονται αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ, ενώ απαγορεύθηκε η δυνατότητα μετατροπής της εργασιακής σχέσης των μετακλητών (που πρέπει να φεύγουν όταν τελειώνει η θητεία του πολιτικού στον οποίο υπηρετούν) σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.