ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμπόριο πτυχίων από Γαβρόγλου

Εμπόριο πτυχίων από Γαβρόγλου

Σε προεκλογικό «εμπόριο πτυχίων» επιδίδεται ο υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου. Μετά την άκριτη ίδρυση νέων τμημάτων και την «πανεπιστημιοποίηση των τμημάτων ΤΕΙ, χθες πρότεινε οι παλαιοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ να δίνουν εξετάσεις, κατά τα πρότυπα των Πανελλαδικών, για να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε πανεπιστημιακό!

Ο προεκλογικός χαρακτήρας της πρότασης είναι εμφανής, καθώς για την υλοποίησή της θα χρειαστεί πάνω από ένας χρόνος και θα απαιτηθεί εργασία από πλήθος πανεπιστημιακών που θα συγκρίνουν τα προγράμματα των παλιών ΤΕΙ με τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα. Ενδεικτικά, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, υπάρχουν 135 τμήματα ΤΕΙ τα οποία από τον Σεπτέμβριο θα σβηστούν από τον ακαδημαϊκό χάρτη, ενώ δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για τον χρόνο απόκτησης του πτυχίου. Αρα, όλοι οι πτυχιούχοι από την ίδρυση των ΤΕΙ έως και φέτος, μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις. Από την άλλη, έως τώρα οι πτυχιούχοι ζητούσαν να ληφθεί υπόψη και η εργασιακή τους εμπειρία.

Ειδικότερα, καθώς τα ΤΕΙ έχουν απορροφηθεί από κάποιο πανεπιστήμιο και εκ του νόμου έχει προβλεφθεί ο τρόπος με τον οποίοι οι νυν φοιτητές των ΤΕΙ θα μπορούν να πάρουν πτυχίο από το νέο τους πανεπιστημιακό τμήμα, χθες το υπουργείο Παιδείας παρουσίασε την πρότασή του για την αντίστοιχη διαδικασία για τους πτυχιούχους των ΤΕΙ. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

• Το υπουργείο Παιδείας θα ορίσει επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ήτοι επιτροπές καθηγητών ΑΕΙ, οι οποίες θα μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών τμημάτων ΤΕΙ ανά γνωστική περιοχή και θα τα συγκρίνουν με αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημιακών τμημάτων. Η σύγκριση θα καταλήξει σε επιπλέον μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί ένας απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης, ώστε να αντιστοιχίσει και να ισοτιμήσει το πτυχίο του με αυτό που παρέχεται από το πανεπιστημιακό αντίστοιχο τμήμα. Θα υπάρξουν ενδεχομένως διαφοροποιήσεις ως προς το πλήθος των μαθημάτων για τους αποφοίτους προγραμμάτων σπουδών παλαιότερων ετών, σε συνάρτηση με τις διαχρονικές αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων των ΤΕΙ.

• Μετά την ανακοίνωση των επιπλέον μαθημάτων που απαιτούνται για κάθε πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) ώστε να αντιστοιχιστεί με παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), το υπουργείο θα ορίσει τρία ή και παραπάνω εξεταστικά κέντρα σε πανεπιστημιακές δομές, ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά η επικράτεια.

• Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν δύο φορές τον χρόνο να συμμετέχουν στις εξετάσεις των επιπλέον μαθημάτων, και θα τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνουν την αντιστοίχιση μέσα σε τέσσερα χρόνια.

• Τα θέματα στις εξετάσεις θα μπαίνουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων ανά πρόγραμμα σπουδών ή γνωστική περιοχή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ.