ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελπιδοφόρος για τα 45 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Την ειρήνη μπορούν να την επιτύχουν οι ίδιοι οι Κύπριοι μόνοι τους

Ελπιδοφόρος για τα 45 χρόνια από την τουρκική εισβολή: Την ειρήνη μπορούν να την επιτύχουν οι ίδιοι οι Κύπριοι μόνοι τους

«Είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε ως Αμερικανοί μέσω της κυβερνήσεως», αναφέρει ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στην εγκύκλιό του με την ευκαιρία της 45ης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Ο κ. Ελπιδοφόρος σημειώνει ότι «όχι μόνο ως Ορθόδοξοι αδελφοί και αδελφές, αλλά και ως απλοί άνθρωποι πρέπει να προσευχόμαστε για δίκαιη και άμεση λύση για την Κύπρο».

«Η βία γεννά μόνο βία και οι δυνάμεις και τα κράτη που βρίσκονται πέραν των υδάτων της Κύπρου οφείλουν να διαπραγματεύονται μαζί της και να μην παρεμβαίνουν. Την ειρήνη μπορούν να την επιτύχουν οι ίδιοι οι Κύπριοι μόνοι τους».

Το κείμενο της Αρχιεπισκοπικής εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Προσφιλείς Αδελφοὶ καὶ Αδελφὲς εν Χριστώ,

Όπως πολλοὶ απὸ σάς γνωρίζετε, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί ένα πολὺ σημαντικὸ γεγονὸς στὴν ιστορία τών Ελλήνων καὶ τής Ομογενείας. Η εισβολὴ τού τουρκικού στρατού στὴν Κύπρο σαράντα-πέντε χρόνια πρίν, η εκτόπιση τών κατοίκων της, οι οποίοι έγιναν πρόσφυγες στὴν ίδια τους τὴν πατρίδα, καὶ ο βίαιος διαχωρισμὸς τής νήσου παραμένουν έως καὶ σήμερα μία θλιβερὴ αδικία. Δὲν μπορούμε νὰ ξεχάσουμε ότι η Εκκλησία τής Κύπρου ιδρύθηκε απὸ τοὺς Αποστόλους Παύλο, Βαρνάβα καὶ Μάρκο τὸν Ευαγγελιστή, καὶ ότι είναι Εκκλησία, η οποία απέκτησε καθεστὼς αυτοκεφαλίας μὲ απόφαση Οικουμενικής Συνόδου (Έφεσος 431 μ.Χ.). Ο νησιωτικὸς αυτὸς λαὸς μὲ ιστορία πλέον τών δέκα χιλιάδων ετών, έχει υποφέρει πολλὰ διαμέσου τών αιώνων αλλὰ έχει αντέξει όλων τών ειδών τὶς δοκιμασίες καὶ τὶς ταλαιπωρίες.

Όχι μόνο ως Ὀρθόδοξοι αδελφοὶ καὶ αδελφές, αλλὰ καὶ ως απλοὶ άνθρωποι πρέπει νὰ προσευχόμεθα γιὰ δίκαιη καὶ άμεση λύση γιὰ τὴν Κύπρο. Η βία γεννά μόνο βία, καὶ οι δυνάμεις καὶ τὰ κράτη ποὺ βρίσκονται πέραν τών υδάτων τής Κύπρου οφείλουν νὰ διαπραγματεύονται μαζί της καὶ νὰ μὴ παρεμβαίνουν. Τὴν ειρήνη μπορούν νὰ τὴν επιτύχουν οι ίδιοι οι Κύπριοι μόνοι τους.

Τὴν ημέρα αυτή, καθὼς θρηνούμε τὴν απώλεια ανθρώπων, τὴν καταστροφὴ μνημείων καὶ τὴ βία, η οποία ποτὲ δὲν αποτελεί λύση γιὰ τὴν ανθρώπινη οικογένεια, ἂς προσφέρουμε κάτι παραπάνω απὸ τὶς προσευχές μας, αφού τιμούμε τὴ μνήμη εκείνων ποὺ αναπαύονται εν ειρήνῃ. 'Ας συστρατευθούμε μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, οι οποίοι μπορούν νὰ βοηθήσουν, καὶ ἂς ενθαρρύνουμε τοὺς έμπιστους συνεργάτες μας νὰ βρούν λύσεις. Είναι πολλὰ αυτὰ ποὺ μπορούμε νὰ κάνουμε ως Αμερικανοὶ μέσῳ τής κυβερνήσεώς μας. Η Κύπρος αποτελεί μὲν ηθικὸ ζήτημα γιὰ κάθε άνθρωπο, περισσότερο όμως γιὰ μάς, ποὺ μάς ενώνει μὲ τοὺς αδελφοὺς Κυπρίους η κοινὴ πίστη καὶ ακόμη τὸ ίδιο αίμα.

Είθε ο Θεὸς νὰ δώσῃ γρήγορη καὶ δίκαιη λύση γιὰ όλους τοὺς Κυπρίους, καὶ νὰ τοὺς χαρίσει ελπίδα, δικαιοσύνη καὶ εθνικὴ συσπείρωση, η οποία οδηγεί στὴν ειρήνη καὶ στὴν ευημερία γιὰ όλους.

Μὲ πατρικὴ αγάπη εν Κυρίω Ιησού Χριστώ,

ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ