ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο: Τα ασυμβίβαστα για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Νομοσχέδιο: Τα ασυμβίβαστα για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Το ασυμβίβαστο της θέσης του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με οποιαδήποτε μορφή θέσης ή ανάθεσης καθηκόντων στο γραφείο του Πρωθυπουργού, σε γραφείο μελών της Κυβέρνησης ή Κυβερνητικών Οργάνων ή Γενικών και Ειδικών Γραμματέων ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατετέθη χθες στη Βουλή.

Η απαγόρευση ισχύει για 5 χρόνια από την προηγούμενη θητεία του υπηρετούντος ενώ η συγκεκριμένη διάταξη  έχει αναδρομική ισχύ  αφού προβλέπεται πως τα ασυμβίβαστα αυτά θα ισχύουν και για τα εν ενεργεία πρόσωπα.

Η διάταξη προβλέπει μάλιστα την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα του προέδρου ή του αντιπροέδρου της συγκεκριμένης Επιτροπής.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 101 αναφέρεται:

«Τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου ισχύουν κατά το χρόνο διορισμού και καθ όλη τη διάρκεια της θητείας της. Η διαπίστωση ενός από τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφουν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωβση από την θέση του προέδρου του αντιπροέδρου ή του Μέλους , αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Η παρούσα παράγραφος αρχίζει να ισχύει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση του α’ εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν είχε παρέλθει κατά το χρόνο διορισμού τους πενταετία από τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης».