ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο «τιμόνι» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο Α. Μπίνης

Ο Αγγελος Μπίνης είναι ο νέος επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), όπως αποφάσισε χθες το υπουργικό συμβούλιο. Ο κ. Μπίνης, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια κάνει διεθνή καριέρα στον ΟΟΣΑ –μάλιστα από το 2016 έως το 2018 ήταν υπεύθυνος στο γραφείο της Αθήνας του οργανισμού για την υλοποίηση ενός έργου τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς–, δεν είναι άγνωστος στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Το 2001 προσελήφθη, έπειτα από γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, στο υπουργείο Εξωτερικών. Το διάστημα 2006-2014 υπηρέτησε ως ελεγκτής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Με μία έκθεσή του –από κοινού με τον συνάδελφό του Σέργιο Δρόσο– για τις παράνομες προσλήψεις στο μετρό της Αθήνας έχει γράψει ιστορία: Οι δύο ελεγκτές ανακάλυψαν ότι μέσα σε 23 ημέρες πριν από τις εκλογές του 2007 η διοίκηση του φορέα ΑΜΕΛ Α.Ε. έκανε 210 προσλήψεις ή το 13% του προσωπικού του μετρό από την ίδρυσή του. «Οι συνεντεύξεις», αναφέρουν στην έκθεση, «όπου υπάρχουν, είναι συνοπτικές, χωρίς σαφή πολλές φορές αξιολόγηση, ενώ ακόμα και όταν η κρίση είναι καθαρά αρνητική, υπήρξαν υποψήφιοι που προσλήφθηκαν αφού εξετάστηκαν σχεδόν για κάθε πιθανή θέση, εκφράζοντας πολλές φορές μάλιστα τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την επιθυμητή γι’ αυτούς θέση απασχόλησης».

Τον Μάρτιο του 2014 ο κ. Μπίνης αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Από τον Σεπτέμβριο του 2015 εργάζεται, κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, ως σύμβουλος-αναλυτής (portfolio/project manager) σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον ΟΟΣΑ, στη Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης, Μονάδα Ακεραιότητας του Δημόσιου Τομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στις προτεραιότητες του κ. Μπίνη είναι ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ελέγχου της νέας αρχής (ορισμένοι κανονισμοί ελέγχου χρονολογούνται από το 1986), η καθιέρωση ελεγκτικών προτύπων, η δημιουργία εθνικών συστημάτων ακεραιότητας και ελέγχων, καθώς και ελεγκτικών προτύπων.