ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο οδικός χάρτης με βάση τον Κανονισμό

o-odikos-chartis-me-vasi-ton-kanonismo-2338169

Η ανακοίνωση χθες από τον πρόεδρο της Βουλής Κ. Τασούλα, της διαβίβασης της δικογραφίας για την υπόθεση «Novartis» και η δήλωση, λίγο αργότερα, του γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. Στ. Καλαφάτη, ότι η πλειοψηφία θα προτείνει τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ανοίγουν και τυπικά πλέον τον διάδρομο που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στη συγκρότηση Ειδικού Δικαστηρίου. Ο οδικός χάρτης έως εκείνη τη στιγμή είναι απολύτως σχεδιασμένος και –σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής– εμπεριέχει τους ακόλουθους «σταθμούς».

1. Θα κατατεθεί πρόταση από τουλάχιστον 30 βουλευτές (της Ν.Δ.) για τη συγκρότηση της «προανακριτικής» επιτροπής. Η πρόταση θα πρέπει να «προσδιορίζει με σαφήνεια τις πράξεις ή τις παραλείψεις που σύμφωνα με τον νόμο για την ευθύνη υπουργών είναι αξιόποινες και να μνημονεύει τις διατάξεις που παραβιάστηκαν». Ο χρόνος κατάθεσης της πρότασης αυτής δεν έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστεί, αλλά όπως προκύπτει από τις συζητήσεις που ήδη γίνονται, θα είναι στο αμέσως προσεχές διάστημα.

2. Αμέσως μόλις κατατεθεί η πρόταση, «ανακοινώνεται στην Ολομέλεια, τυπώνεται και διανέμεται στους βουλευτές».

3. Η πρόταση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη εντός 22 ημερών από την ανακοίνωσή της. Οι πρώτες επτά ημέρες είναι για να δοθεί το χρονικό περιθώριο σε τουλάχιστον 30 βουλευτές να ζητήσουν τη συγκρότηση «τριμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου για έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητάς τους» (ευχέρεια που παρέχεται από το άρθρο 155 του Κανονισμού).

4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης, «η Βουλή μπορεί να επιτρέψει την εμφάνιση ενώπιόν της του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση, προκειμένου να ακούσει τις απόψεις του». Το πρόσωπο αυτό έχει τη δυνατότητα να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα.

5. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, διεξάγεται ψηφοφορία, η οποία είναι μυστική. Η απόφαση για τη συγκρότηση «προανακριτικής» λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151).

6. Η υπερψήφιση συνεπάγεται και τον ορισμό της σύνθεσης της επιτροπής καθώς και της προθεσμίας εντός της οποίας η επιτροπή οφείλει να υποβάλει το πόρισμά της.

6α. Στο στάδιο αυτό είναι πιθανό, όπως έχει συμβεί και κατά το παρελθόν, να διαπιστωθεί από την επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης ότι η Βουλή δεν έχει αρμοδιότητα να προχωρήσει σε διαδικασίες άσκησης δίωξης, και να επιστρέψει έτσι τον φάκελο στη Δικαιοσύνη.

7. Αν δεν συμβεί η αμέσως προαναφερθείσα εξέλιξη και η κοινοβουλευτική διαδικασία συνεχιστεί, η επιτροπή με όλες εκ του Συντάγματος και του Κανονισμού εξουσίες της, διεξάγει έρευνα, καλεί μάρτυρες και μελετά και πιθανώς πρόσθετα στοιχεία – είτε για το ερευνώμενο πρόσωπο είτε ενδεχομένως και για άλλα πολιτικά πρόσωπα που θα της διαβιβαστούν από τη Δικαιοσύνη, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και σε δικαστικό επίπεδο. Το πόρισμα στο οποίο θα καταλήξει, τυπώνεται και διανέμεται στους βουλευτές μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθεσή του, και εντός πέντε ημερών από τη διανομή του πορίσματος καταρτίζεται η ειδική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας.

8. Η συζήτηση αρχίζει το αργότερο σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης και αφορά την παραδοχή ή μη της πρότασης για άσκηση δίωξης. Μετά το τέλος της, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία χωριστά για κάθε καταγγελλόμενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται η άσκηση δίωξης. Η απόφαση, και σε αυτό το στάδιο, λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

9. Αν η Βουλή αποφασίσει την άσκηση δίωξης, προχωρεί στην κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστικού Συμβουλίου και της εισαγγελικής αρχής.