ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάτη με «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές

Απάτη με «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές

Kύκλωμα ανάπτυξης και χρήσης παράνομων λογισμικών εφαρμογών, που παρεμβαίνουν και αλλοιώνουν τα πραγματικά δεδομένα των αποδείξεων στους φορολογικούς μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές, εντόπισαν οι υπηρεσίες ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στο συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις, ενώ εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις αυτές αλλοίωσαν αποδείξεις συνολικής αξίας 25 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό ο διοικητής της  ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισαν τη θέσπιση πολύ αυστηρών ποινών για όσους εντοπίζονται με «πειραγμένα» λογισμικά, ενώ θα προχωρήσουν ταχύτερα στην ασφαλή και σε πραγματικό χρόνο διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το σύστημα Taxis. Ολα ξεκίνησαν έπειτα από έλεγχο σε επιχείρηση εστίασης, κατά τον οποίο ελέγχθηκαν οι αποδείξεις που είχαν εκδοθεί. Ειδικότερα: 

• Ζητήθηκε από την επιχείρηση να προσκομίσει τα φορολογικά της στοιχεία.

• Οι ελεγκτές προχώρησαν σε αντιπαραβολή απόδειξης, που είχαν από τον επιτόπιο έλεγχο με την αντίστοιχη απόδειξη, που είχε παραχθεί από τον μηχανισμό σήμανσης. Τότε διαπίστωσαν την εξής αλλοίωση: Ο ίδιος αριθμός παραστατικού, με την ίδια ημερομηνία, ώρα, τραπέζι, χειριστή και αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης, εμφάνιζε στα ψηφιακά αρχεία της επιχείρησης, από τα οποία προκύπτουν τα φορολογικά αποτελέσματα, διαφορετικό είδος, τιμή ανά είδος και συνολική αξία.

• Την ίδια ημέρα, οι ελεγκτές επισκέφθηκαν ξανά την επιχείρηση, και κατάσχεσαν δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δύο μηχανισμούς σήμανσης.

• Από την επεξεργασία των κατασχεθέντων μηχανημάτων, εντοπίστηκε η εταιρεία μηχανογράφησης, στην οποία και έγινε αιφνιδιαστικός έλεγχος.

• Εκεί, κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία με οικονομικά δεδομένα πελατών, καθώς και αρχεία στα οποία περιλαμβάνονταν τροποποιημένα φορολογικά στοιχεία με «μειωμένες» αξίες.

• Ακολούθησε έλεγχος σε άλλη επιλεγμένη επιχείρηση από το πελατολόγιο της εταιρείας μηχανογράφησης, προκειμένου να επαληθευθεί η ύπαρξη διασύνδεσης με τα κατασχεθέντα τροποποιημένα αρχεία.

• Αφού επαληθεύθηκε η παραπάνω σχέση, ακολούθησαν κοινές δράσεις με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τόσο από την επιχείρηση μηχανογράφησης, όσο και από τις επιχειρήσεις του πελατολογίου της. Μέχρι στιγμής, η επεξεργασία έχει εντοπίσει την ύπαρξη δέκα λογισμικών εφαρμογών δίνοντας τη δυνατότητα:

1. Τροποποίησης της συνολικής αξίας των συναλλαγών της ημέρας.

2. Τροποποίησης της συνολικής αξίας επιμέρους παραστατικών μεταβάλλοντας (αφαιρώντας) καταλλήλως τα προϊόντα που αναγράφονται σε αυτά.

3. Επιλεκτικής παρέμβασης τροποποιήσεων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

4. Διόρθωσης των αρχείων, που παράγει το συνδεδεμένο με τον μηχανισμό λογισμικό, τα οποία προορίζονται για διαβίβαση πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ώστε να μην παρουσιάζεται η οποιαδήποτε απόκλιση με τα τροποποιημένα.

5. Εξάλειψης των ημερομηνιών τροποποίησης των αρχείων, που μεταβλήθηκαν, ώστε να μην αφήνεται σχετικό ίχνος ως προς τον χρόνο μεταβολής τους.

6. Αυτοματοποιημένης διαγραφής των καταχωρισμένων παραγγελιών, καθώς και τα ίχνη αυτών (logs – βήματα χρήστη) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή.