ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολο παζλ η εξυγίανση της SingularLogic

Δύσκολο παζλ η εξυγίανση της SingularLogic

Μέσω του πτωχευτικού δικαίου θα αναζητηθεί η διαδικασία εξυγίανσης της SingularLοgic. Το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ τραπεζών και του ενδιαφερόμενου επενδυτή φαίνεται ότι οδηγεί στο πτωχευτικό δίκαιο άλλη μία ιστορική εταιρεία πληροφορικής.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, μόνο μέσω μιας δικαστικής απόφασης, η οποία θα βάζει το «μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο», θα λύσει το πρόβλημα μεταξύ ενδιαφερομένων επενδυτών και πιστωτριών τραπεζών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία εξυγίανσης αντίστοιχη με εκείνη που επιλέχθηκε στην εξυγίανση της Unisoft. Η τελευταία, το 2017 οδηγήθηκε από τις τράπεζες στις διατάξεις του άρθρου 106 β΄ του πτωχευτικού δικαίου, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι πιο χρονοβόρος, αλλά έτσι λύνει τα χέρια κυρίως της πλευράς των πωλητών.

H διακοπή των διαπραγματεύσεων μεταξύ τραπεζών και Liknoss ήταν μια μεγάλη απογοήτευση. Η προσφορά της τελευταίας ήταν τόσο χαμηλή που οι τράπεζες αρνήθηκαν να δεχθούν. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφερε 1 ευρώ για τις μετοχές. Παράλληλα, ζήτησε «κούρεμα» του τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης κατά 85%. Από περίπου 63 εκατ. ευρώ δανεισμό, ζητούσε να αποπληρώσει μόλις 10 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά της Liknoss ήρθε έπειτα από οικονομικό και νομικό έλεγχο (due diligence) που πραγματοποίησε στην εταιρεία. Η Liknoss είναι η μόνη εταιρεία που έχει πραγματοποιήσει έλεγχο των οικονομικών και νομικών της SingularLogic. Αντίθετα, άλλοι ενδιαφερόμενοι που παρουσιάστηκαν, δεν είχαν προχωρήσει σε βάθος ανάλυση των δεδομένων της εταιρείας.

Πάντως, παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της πρώτης διαπραγμάτευσης, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον για την εταιρεία παραμένει. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι στους ενδιαφερόμενους επενδυτές τώρα προστίθεται και η Space Hellas. Η τελευταία, ωστόσο, ενδιαφέρεται κυρίως για τις δραστηριότητες της SingularLogic στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου του έργου των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Η διττή δραστηριότητα της SingularLοgic, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε πλεονέκτημα, τώρα συνιστά μειονέκτημα. Οι ενδιαφερόμενοι συνήθως εστιάζονται μόνον σε μία από τις δύο δραστηριότητες, προκαλώντας πολυπλοκότητα σε μια ενδεχόμενη συμφωνία. Για παράδειγμα, όσοι εστιάζονται στα μεγάλα έργα πληροφορικής του Δημοσίου θα πρέπει στη συνέχεια να πωλήσουν τη δραστηριότητα του λογισμικού. Αντίστροφα, οι ενδιαφερόμενοι για τις δραστηριότητες λογισμικού της SingularLogic, πρέπει στη συνέχεια να βρουν αγοραστή για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μεγάλα έργα πληροφορικής. Υπενθυμίζεται ότι η SingularLogic δραστηριοποιείται τόσο στα μεγάλα έργα του Δημοσίου με την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, όσο και στην ανάπτυξη και διάθεση επιχειρηματικού λογισμικού (για ΜμΕ αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις).

Το 2018 ο όμιλος SingularLogic βελτίωσε τα μεγέθη του, αλλά συνέχισε να εμφανίζει ζημίες. Τα έσοδα ανήλθαν σε 41,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2017. Ωστόσο, η επιχείρηση συνέχισε να εμφανίζει ζημίες, παρόλο που αυτές ήταν μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα η εταιρεία εμφάνισε καθαρές ζημίες ύψους 7,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 13,8 εκατ. ευρώ το 2017. Η εταιρεία φέρει δανεισμό 62,7 εκατ. ευρώ και έχει συσσωρευμένες ζημίες ύψους 12 εκατ. ευρώ.