ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϊστάμενοι με εμπειρία σε Δημόσιο – ΟΤΑ

Προϊστάμενοι με εμπειρία σε Δημόσιο – ΟΤΑ

Σημαντικές τροποποιήσεις, που αφορούν την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, την επιλογή προϊσταμένων, τις άδειες αλλά και τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση θεμάτων ιθαγένειας και ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης», που προωθείται από τον υπουργό Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και αναμένεται να εισαχθεί αύριο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής προς επεξεργασία.

Η κτηθείσα εμπειρία σε θέσεις ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση για την τοποθέτηση προϊσταμένων στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Εως τώρα μοριοδοτούνταν υπέρμετρα τα τυπικά προσόντα ενώ η εργασιακή εμπειρία δεν λαμβανόταν υπόψη επαρκώς, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά σημαντική όταν κάποιος πρόκειται να αναλάβει θέση ευθύνης. Με τον ίδιο τρόπο προβλέπεται να πραγματοποιείται και η επιλογή προϊσταμένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε το σύστημα αξιολόγησης να είναι ενιαίο και ομοιογενές.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν στόχο να διευκολύνουν από τη μια τους υπαλλήλους που έχουν ανάγκη αδείας και από την άλλη να περιορίσουν την κατάχρηση που συχνά παρατηρείται. Ετσι προβλέπεται άδεια μιας ημέρας στις γυναίκες για την πραγματοποίηση του ετήσιου προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου, ενώ παράλληλα τίθεται όριο στις ημέρες αδείας τον χρόνο που μπορεί να λάβει κάποιος που είναι εθελοντής αιμοδότης. Ειδικές διατάξεις επίσης αντιμετωπίζουν το θέμα των αδειών στην περίπτωση υιοθεσίας και αναδοχής. Προβλέπεται επίσης χορήγηση αδείας για ανθρώπους που έχουν αναπηρία ή φροντίζουν άτομο που έχει αναπηρία ή έχουν τέκνο ή σύζυγο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες και ακολουθεί θεραπεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν τόσο το τακτικό όσο και το έκτακτο προσωπικό, τόσο το προσωπικό του Δημοσίου όσο και το προσωπικό της Αυτοδιοίκησης.

Οσον αφορά την κινητικότητα, πρόκειται για ένα μέτρο που στην πράξη δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, κυρίως όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών με το αναγκαίο προσωπικό. Σε αυτή την κατεύθυνση, στο νομοσχέδιο επιχειρείται η δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών εφόσον η κινητικότητα συνδέεται με τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων. Επίσης, καθορίζεται ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Προβλέπεται η επιτάχυνση του έργου του ΑΣΕΠ, η μείωση των τμημάτων του από πέντε σε τρία και η έκδοση από το ίδιο το συμβούλιο –και όχι από τον υπουργό– της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων. Συστήνεται επίσης Επιτροπή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία αποτελείται από τον γενικό γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, τον γενικό γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, τον γενικό γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών και υπηρεσιακά στελέχη των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Η εν λόγω επιτροπή έχει αρμοδιότητα την υποβολή εισηγητικής έκθεσης προς τον υπουργό Εσωτερικών για τον σχεδιασμό των προσλήψεων επί τετραετούς βάσης.