ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία: «Ανεξάρτητος Μηχανικός» για επιτάχυνση των έργων στο Ελληνικό

Τροπολογία: «Ανεξάρτητος Μηχανικός» για επιτάχυνση των έργων στο Ελληνικό

Ο θεσμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού -ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας- προβλέπεται με τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το παρεμπόριο, με στόχο την επιτάχυνση των έργων υποδομής στο Ελληνικό.

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα είναι υπεύθυνος -κατ’ αναλογία προς έργα δημοσίου συμφέροντος- για τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών κατασκευής, την επίβλεψη και τον τελικό έλεγχο των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Οι Ανεξάρτητοι Μηχανικοί μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και θα μπορούν να  επιλέγονται είτε για μεμονωμένα έργα, είτε ανά κατηγορία είτε για το σύνολο των προς υλοποίηση έργων, ενώ οι ακριβείς αρμοδιότητές τους θα καθορίζονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Για τα έργα υποδομής προβλέπεται η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, από μελετητές οι οποίες θα ελέγχονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που επιλέγονται από τον επενδυτή.

Η εκτέλεση των έργων θα γίνεται από εργολάβους επιλογής του επενδυτή όπου και πάλι θα είναι υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού που αναλαμβάνει την επίβλεψη των εργασιών και ελέγχει την εκτέλεση τους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και για την ολοκλήρωση των εργασιών και η παραλαβή του έργου ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα εκδίδει την «Βεβαίωση Περαίωσης Έργου» η οποία θα υποβάλλεται στην αντίστοιχη υπηρεσία του καθ` ύλην αρμόδιου υπουργείου προς απλούστευση της διαδικασίας η οποία θα πρέπει εντός 15 μόλις ημερών να παραλάβει το έργο με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου.

Στη συνέχεια το Δημόσιο (αφορά όλα τα έργα δημόσιου συμφέροντος) θα προχωράει στη σχετική παραχώρηση προς τους φορείς στους οποίους ανήκουν τα έργα κατά κυριότητα, χρήση ή εκμετάλλευση είτε θα τίθεται το έργο, απευθείας, σε δημόσια χρήση.

Διευκρινίζεται επιπλέον πως οι τυχόν διαφορές θα επιλύονται από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Τα υπουργεία που εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή είναι τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Θεσπίζεται τέλος, ειδική υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή κατ` απόλυτη προτεραιότητα προς διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων αυτών.

Διαβάστε επίσης:

Πώληση μετοχών της Lamda από τη CLH – Τι σημαίνει

Οδ. Αθανασίου: Το έργο του Ελληνικού γίνεται πλέον έργο όλων των Ελλήνων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επισυνάπτεται ολόκληρη η τροπολογία:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/