ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ψηφιακές αναθέσεις του OTE και η γιγάντωση Κόκκαλη

Μάρτιος 1988: Απευθείας ανάθεση 20.000 ψηφιακών παροχών και 84.000 κυκλωμάτων στις εταιρείες Intracom – Siemens ύψους 7 δισ. δρχ. H ανάθεση έγινε με εισήγηση του Θ. Τόμπρα και με πρόβλεψη επέκτασης της σύμβασης κατά 388.000 παροχές. Μειοψήφισε μόνον ο κ. Π. Κελαϊδής.

Ιανουάριος 1990: Απευθείας ανάθεση 470.000 ψηφιακών παροχών και 135.000 ψηφιακών κυκλωμάτων σε Intracom – Siemens αξίας 26,5 δισ. δρχ. Προηγήθηκε διαβούλευση των πολιτικών αρχηγών και ενημέρωση του τότε πρωθυπουργού της οικουμενικής κυβέρνησης Ξ. Ζολώτα. Δέσμευση για διεξαγωγή διαγωνισμού για κάθε νέα ανάγκη του ΟΤΕ.

Νοέμβριος 1990: Νέα απευθείας ανάθεση στην Intracom ως επέκταση της προηγούμενης για 77.000 ψηφιακές παροχές, ύψους 4,6 δισ. δρχ., υπό κυβέρνηση Ν.Δ.

Ιανουάριος 1991: Και άλλη απευθείας ανάθεση σε Intracom – Siemens 409.000 ψηφιακών παροχών και 75.000 ψηφιακών κυκλωμάτων ύψους 19,5 δισ. δρχ.

Δεκέμβριος 1991: Νέα απευθείας ανάθεση στις δύο εταιρείες 426.000 ψηφιακών παροχών και 45.000 κυκλωμάτων αξίας 21 δισ. δρχ.

 Απευθείας ανάθεση στην Intracom του έργου του Ολυμπιακού δακτυλίου με 65.800 παροχές και 6.600 ψηφιακά κυκλώματα ύψους 2,8 δισ. δρχ.

Μάρτιος 1992: Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 1,1 εκατ. ψηφιακών παροχών.

Φεβρουάριος 1993: Νέα απευθείας ανάθεση στην Intracom 212.000 ψηφιακών παροχών και 250.000 κυκλωμάτων ύψους 25 δισ. δρχ. αν και βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός.

Ιούλιος 1993: Απευθείας ανάθεση στη Siemens του δακτυλίου της Ρόδου, 23.000 ψηφιακών παροχών και 4.000 κυκλωμάτων ύψους 1,8 δισ. δρχ. με επέκταση που δόθηκε, επί ΠΑΣΟΚ πλέον, τον Οκτώβριο του 1993, ύψους 820 εκατ. δρχ.