ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευκολύνσεις σε Τουρκοκυπρίους

Η κυπριακή κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα διευκόλυνσης του εσωτερικού εμπορίου μετά την ψήφισή τους από τη Βουλή και δίνει τη διακριτική ευχέρεια για έκδοση αδειών από τις αρμόδιες αρχές και για άλλα πρόσωπα, εκτός από Τουρκοκυπρίους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρος Χρυσοστομίδης δήλωσε ότι η συγκεκριμένη ρήτρα στο νόμο θα εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να υποβοηθείται ο κεντρικός στόχος των μέτρων, που είναι η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των προϊόντων. Παρέθεσε δε ως παράδειγμα, ο οδηγός ή οι εργάτες των φορτηγών που θα διακινηθούν προς τις ελεύθερες περιοχές, να μην είναι Τουρκοκύπριοι, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και έποικοι. Ο κ. Χρυσοστομίδης, αναφερόμενος στα προϊόντα που θα διακινούνται, είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες σε ευαίσθητα προϊόντα όπως είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα, θα πρέπει να ελέγχονται για σκοπούς προστασίας της υγείας του καταναλωτή και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό προέλευσης από το Τουρκοκυπριακό Επιμελητήριο. Ο κ. Χρυσοστομίδης είπε ότι η κυπριακή κυβέρνηση διευκολύνει την κυκλοφορία των γεωργικών προϊόντων έστω κι αν προέρχονται από κατεχόμενα ελληνοκυπριακά κτήματα, γιατί είναι αποτέλεσμα μόχθου και εργασίας που αναγνωρίζεται στους τωρινούς παραγωγούς.

Πακέτο της ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εκανε μάλιστα διάκριση ανάμεσα στην εκμετάλλευση των κατεχόμενων κτημάτων από την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαφωνεί να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διανυκτερεύσεων από Ελληνοκυπρίους. Με σταθερά πλην αργά και δύσκολα βήματα προχωρά το πακέτο – πρόταση της ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση των Τουρκοκυπρίων. Την εβδομάδα που έρχεται θα τεθούν ανεπίσημα τα διάφορα έργα και προγράμματα που εισηγείται η Επιτροπή, ενώ όσον αφορά το επίμαχο ζήτημα του εμπορίου, πηγές στις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι θα ξεκινήσει σε επίπεδο «εσωτερικό». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις ιδέες της για έργα στα κατεχόμενα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πακέτο ενίσχυσης των Τ/Κ την ερχόμενη βδομάδα στους αρμόδιους του προγράμματος PHARE, που χειρίζεται τα κονδύλια για τις νέες χώρες. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η παρουσίαση θα γίνει ανεπίσημα, ενώ το κονδύλι ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ δεν αναμένεται να διατεθεί πριν από τον Σεπτέμβριο όταν συνέρχεται επίσημα το ΡΗΑRΕ.

Εργα υποδομής

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι από τα 12 εκ. ευρώ, τα έξι εκ. θα χρησιμοποιηθούν για έργα υποδομής στις κύριες πόλεις (Λευκωσία, Αμμόχωστος και Κερύνεια και για το σκοπό αυτό επισκέφθηκαν πρόσφατα τις Βρυξέλλες οι «δήμαρχο» των κατεχόμενων αυτών πόλεων), δύο εκ. για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα εκ. για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για μελλοντική οικονομική ενσωμάτωση του βόρειου τμήματος στην Ε.Ε. Τα υπόλοιπα τρία εκ. ευρώ είναι διαθέσιμα για ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, την υποστήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την οργάνωση σεμιναρίων με θέμα το «ευρωπαϊκό κεκτημένο».