ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτοδυναμία θα δίνει το 41%

Με «κεντρική ιδέα» την αναλογικότητα της ψήφου να κυμαίνεται στο 85% και το ποσοστό για αυτοδύναμη κυβέρνηση περί το 41%, τα εκλογικά επιτελεία κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, επεξεργάζονται την τελική τους πρόταση για το νέο εκλογικό σύστημα.

Η βασική φιλοσοφία του εκλογικού συστήματος, «εμπνέεται» από το γερμανικό μοντέλο, ωστόσο φαίνεται ότι θα είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα με πιο απλοποιημένους μηχανισμούς.

«Ανησυχίες»

Ολα δείχνουν ότι η πρόταση που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη, θα έχει στραμμένο το βλέμμα της και προς τα κόμματα της Αριστεράς, καθώς θα διασφαλίζεται η μεγαλύτερη -σε σχέση με το παρελθόν- αναλογικότητα ψήφου-εδρών, ενώ θα απαντά και στις «ανησυχίες» των μεγάλων κομμάτων για αυτοδυναμία, καθώς θα εξασφαλίζει στο πρώτο κόμμα την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, με ένα ποσοστό που θα κυμαίνεται από 41% έως 43%.

Οταν όμως η αναλογικότητα της ψήφου αυξάνεται, άρα οι έδρες που θα πριμοδοτούν το πρώτο κόμμα για αυτοδυναμία μειώνονται, «αναζητείται» ο μηχανισμός πριμοδότησης της αυτοδυναμίας, πιθανότατα στον τρόπο κατανομής των εδρών στο ψηφοδέλτιο, σε επίπεδο μείζονος περιφέρειας, που θα είναι με λίστα.

Και αυτό φαίνεται να είναι το κοινό στοιχείο μεταξύ του γερμανικού μοντέλου και του συστήματος που μελετούν τα κυβερνητικά επιτελεία, καθώς θεωρείται βέβαιον το μικτό σύστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 200-240 βουλευτές θα εκλέγονται από τις ελάσσονες εκλογικές περιφέρειες με σταυρό προτίμησης, ενώ οι υπόλοιποι 60-100 θα εκλέγονται με λίστα στις μείζονες περιφέρειες, που είναι πιθανόν να μειωθούν από 13 που είναι σήμερα, σε 9-10. Αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρχουν δύο κάλπες και βεβαίως δύο ψηφοδέλτια, ένα διαφορετικό για τις ελάσσονες και ένα κοινό ψηφοδέλτιο στις μείζονες περιφέρειες.

Επίσης, τα εκλογικά επιτελεία, φαίνεται να καταλήγουν στη διατήρηση του ορίου του 3%, ποσοστό που πρέπει να συγκεντρώσει ένα κόμμα στην επικράτεια για να διασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή.

Οσον αφορά την κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, φαίνεται ότι εγκαταλείπονται οι σκέψεις για 4εδρικές ή 5εδρικές περιφέρειες, καθώς οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν τις ελάσσονες εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν διψήφιο αριθμό βουλευτών, δηλαδή A΄ Θεσσαλονίκης, A΄ Αθηνών, B΄ Αθηνών και υπόλοιπο Αττικής.

Την «εκλογική ανασυγκρότηση» της χώρας, αναμένεται να ακολουθήσει και η περιφερειακή ανασυγκρότηση, που ήδη αναγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό και σχετικές προτάσεις έχει επεξεργαστεί ο υπουργός Εσωτερικών κ. K. Σκανδαλίδης.

Πρόκειται για το «τρίτο πακέτο» των πρωθυπουργικών πρωτοβουλιών, που αναμένεται τον Οκτώβριο και εκτός από τη συζήτηση για τη μείωση των περιφερειών σε 9-10, δεν αποκλείονται αλλαγές και στα νομαρχιακά διαμερίσματα, όχι όμως και στα όρια των νομών.

Η «νέα διοίκηση»

Η σημαντικότερη όμως παρέμβαση που αναμένεται είναι η «νέα διοίκηση» των περιφερειών, καθώς σε αυτήν αναμένεται να πάρει μορφή η νέα δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, που σήμερα είναι σε επίπεδα νομού.

Στην περίπτωση αυτή, από τις επόμενες τοπικές εκλογές, το 2006, εκτιμάται ότι θα υπάρχει άμεσα αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και άμεσα αιρετός περιφερειάρχης. Ωστόσο αυτό που αναμένεται να απασχολήσει τη σχετική συζήτηση, είναι η εκπροσώπηση του κράτους σε επίπεδο περιφέρειας.