ΠΟΛΙΤΙΚΗ

N. Κωνσταντόπουλος: Παίζουμε δικομματική τυφλόμυγα

Ναι σε οποιαδήποτε πρόταση θα συνέτεινε στην πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, είπε ο πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Νικ. Κωνσταντόπουλος, εκφράζοντας όμως παράλληλα την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση στα δύο μεγάλα κόμματα: «Εδώ παίζουμε τη δικομματική τυφλόμυγα για το πρόβλημα της διάβρωσης, της διαπλοκής και της διαφθοράς. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι “υπάρχουν νόμοι” που όμως δεν εφαρμόζονται, ενώ η Ν.Δ. ζητεί να “γίνουν έλεγχοι” που όμως δεν είναι αποτελεσματικοί». O ίδιος έκρινε ότι πρέπει να θεωρηθεί το όλο ζήτημα υπό ενιαίο πολιτικό πλαίσιο, ως κοινό πρόβλημα του πολιτικού μας συστήματος. Χαρακτήρισε ως αναποτελεσματική την αυτοτελή δήλωση συναλλαγών ή το απλό άνοιγμα των κωδικών, ενώ ως μείζον να διερευνηθεί αν έτυχαν κάποιοι ειδικής προνομιακής μεταχείρισης από διάφορα συγκροτήματα συμφερόντων. Ως τέτοια ανέφερε τις διανεμόμενες εκτός δημόσιας εγγραφής μετοχές εταιρείας που πρόκειται να εισαχθεί ή τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Ηταν πάντως απαισιόδοξος, αφού όπως είπε «εν όψει την επερχόμενης προεκλογικής πόλωσης το πολιτικό και χρηματιστηριακό χρήμα θα αντληθεί άγνωστο από πού για να εξασφαλισθούν τα τεράστια ποσά της αναγκαίας πολιτικής διαφήμισης των δύο μεγάλων κομμάτων». Σύμφωνος με την τροπολογία δήλωσε και ο κ. A. Σκυλλάκος (KKE) που έκρινε όμως ότι οποιοσδήποτε έλεγχος θα είναι αναποτελεσματικός όσο μετοχές και τίτλοι δεν ονομαστικοποιούνται, δεν απαγορεύεται η εξαγωγή συναλλάγματος και διατηρείται το επιχειρηματικό απόρρητο.