ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν γίνονται μόνιμοι οι έκτακτοι σε ΔΕΚΟ

Ανατρέπεται η δυνατότητα μονιμοποίησης, περίπου, 1.600 υπαλλήλων του OTE, καθώς και άλλων εκτάκτων απασχολουμένων σε ΔΕΚΟ, με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με βάση τη σημαντική αυτή απόφαση (υπ’ αριθμ. 1/2004), απαγορεύεται κάθε μονιμοποίηση εκτάκτου συμβασιούχου, που έχει μειωμένη και όχι πλήρη απασχόληση, ακόμη και αν έχει εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου. O όρος δε, της Συλλογικής Σύμβασης, που υπογράφηκε με τους συνδικαλιστικούς φορείς το 1991, στον OTE, και αποτελούσε το δίαυλο μονιμοποίησης πολλών εκτάκτων, καθίσταται από τον Αρειο Πάγο ανίσχυρος. Το 1991, ειδικότερα, στην επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ του OTE και του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων στον Οργανισμό (OME-OTE) υπάρχει όρος, ο οποίος προβλέπει ότι «το έκτακτο προσωπικό που, ήδη, υπηρετεί στον OTE και έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, μπορεί από 1.5.1991 να ενταχθεί στο δόκιμο προσωπικό, σε κενές οργανικές θέσεις ή ως υπεράριθμο, καταλαμβάνοντας θέσεις που θα κενωθούν». O Αρειος Πάγος επαναφέρει σε ισχύ το καθεστώς προ του 1991 τονίζοντας ότι «η συλλογική σύμβαση του 1991 δεν αποδίδει το αληθινό νόημα του γράμματος του νόμου».