ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συνέχεια» των κυβερνήσεων Σημίτη το πρόγραμμα Παπανδρέου

Σε ένα κείμενο 128 σελίδων και με ιδιαιτέρως προσεκτικές διατυπώσεις, ώστε να αποφευχθούν αντιδράσεις που θα «φόβιζαν» τους πολίτες, συμπυκνώνεται το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάσθηκε, συζητήθηκε(;) και εγκρίθηκε διά βοής χθες από το Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος.

Σε αυτό περιλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν των διακηρύξεων, που είχε παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο ως «Χάρτα Σύγκλισης» ο κ. Κώστας Σημίτης, όχι όμως και η πρόταση του κ. Γιώργου Παπανδρέου για τη δυνατότητα 4ετούς ανασφάλιστης απασχόλησης των νέων ανέργων από τις επιχειρήσεις. Αντ’ αυτής, επελέγη μία γενικότερη διατύπωση που αφορά στην παροχή κινήτρων και απαλλαγών στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στο σύνολο του προγράμματος περιγράφεται η «συνέχεια» των κυβερνήσεων Σημίτη με το νέο πρόγραμμα που εξαγγέλλει ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτή η λογική ακολουθείται και στο φορολογικό πρόγραμμα, όπου η περίοδος 2000 – 2004 περιγράφεται ως «κοσμογονική». Για την προσεχή τετραετία, το ΠΑΣΟΚ περιγράφει μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2008, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ προβλέπει:

-μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων από 40% σε 35%

– για τις A.E. και ΕΠΕ οι συντελεστές φορολογίας θα διαμορφωθούν στο 30% (από 35% σήμερα) και, ενδεχομένως, στο 25% (προφανώς ανάλογα με την πορεία της οικονομίας)

– για τις προσωπικές επιχειρήσεις ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 20%

– προσφέρονται κίνητρα για συνενώσεις μικρών εταιρειών (ομόρρυθμων ή ατομικών) με έκπτωση 10% στη φορολογία κατά τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας και απαλλαγή από φόρο του 25% των κερδών για 5 χρόνια

– δημιουργία ειδικού συστήματος «φορολογικής ασφάλειας» για 500.000 μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών με σύνολο ετήσιων αγορών έως 100.000 ευρώ. H ένταξη στο σύστημα είναι εθελοντική, ισχύει για 3 έτη και προβλέπει σταθερό και εκ των προτέρων γνωστό ποσοστό φορολογικής επιβάρυνσης, απαλλαγή από αναδρομικούς ελέγχους και απλοποιημένη λογιστική παρακολούθηση των αγορών

– ψήφιση ενός και μόνου νόμου που να κωδικοποιεί το σύνολο της φορολογικής νομοθεσίας και δημιουργία ενός μόνο γραφείου στις ΔΟΥ από όπου θα διεκπεραιώνεται το σύνολο των συναλλαγών πολίτη και επιχείρησης με την εφορία

– ενιαία είσπραξη φόρου και ασφαλιστικών εισφορών από τις ΔΟΥ και έκδοση ενός ενιαίου εντύπου ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Απασχόληση: διάλογος με αλλαγές

Για την απασχόληση προτείνεται, γενικά, η υλοποίηση πλέγματος μέτρων υπέρ των νέων ανέργων και των ευπαθών ομάδων με συνδυασμό φορολογικών απαλλαγών, επιδότησης του κόστους εργασίας και μείωσης ή πλήρους απαλλαγής των επιχειρήσεων από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, εισάγεται εκ νέου το θέμα του διαλόγου «με τους κοινωνικούς εταίρους για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η αγορά εργασίας». Στόχος αυτού του διαλόγου θα είναι να «αντιμετωπισθεί ο κατακερματισμός της αγοράς» (με ασφαλείς συμβάσεις αορίστου χρόνου αλλά και ανασφάλιστη εργασία), αλλά και οι μεταρρυθμίσεις ως προς το χρόνο εργασίας του προσωπικού και το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δηλαδή, το κυβερνών κόμμα επαναφέρει τη γνωστή συζήτηση για τη διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας, τουλάχιστον, των εμπορικών καταστημάτων.

Στο υπουργείο Υγείας οι ιατρικές υπηρεσίες των Ταμείων

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, ξεχωρίζουν δύο βασικές προτάσεις. H απόσχιση των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και η υπαγωγή τους στο υπουργείο Υγείας και η ενσωμάτωση των νοσοκομείων του IKA στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βασική ιδέα στο προγραμματικό κείμενο του ΠΑΣΟΚ είναι η «ασφάλεια» του συστήματος, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών που ανέλαβε η κυβέρνηση (N.3029/02). Ωστόσο το ίδιο κείμενο, ενώ υπερτονίζει την οικονομική επάρκεια του IKA (με πόρους το 1% του ΑΕΠ ετησίως), αναγνωρίζει και το εύθραυστον όλου του σκεπτικού που ανέπτυξε προς διετίας η κυβέρνηση: «τυχόν εγκατάλειψη της πολιτικής για την πραγματική σύγκλιση, αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων ή αποτυχία στους στόχους της απασχόλησης θα σήμαινε αυτόματα εκτροχιασμό της στρατηγικής για τις συντάξεις»!

Ως προς το ύψος των συντάξεων, περιγράφονται οι στόχοι της Χάρτας: ετήσιες αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό και, τουλάχιστον, 5% για τα κατώτατα όρια, αύξηση του ΕΚΑΣ από 140 σε 200 ευρώ το 2008 και της σύνταξης ΟΓΑ από 200 σε 300 ευρώ. H κατώτατη σύνταξη του IKA από 552 ευρώ σήμερα θα ανέλθει, το 2008, σε 700 ευρώ.

Αποκρατικοποιήσεις γενικώς…

Δηλώνεται ότι θα συνεχισθεί το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, μετοχοποιήσεων και εξεύρεσης στρατηγικών συμμαχιών για τις ΔΕΚΟ, χωρίς όμως σαφείς αναφορές στην τύχη των διαφόρων εταιρειών. H διαδικασία, λέγεται ότι, θα έχει «κοινωνικό πρόσωπο» καθώς προβλέπεται διαβούλευση με τους εργαζομένους αλλά και διασφάλισή τους από τις συνέπειες. Οπως γενικόλογα αναφέρεται, θα υπάρξει «διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα σε ορισμένες επιχειρήσεις που προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες», οι οποίες όμως θα κληθούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους με δεσμευτικά συμβόλαια διοίκησης, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους και εξορθολογισμό των αμοιβών των διοικήσεών τους, σε άμεση συνάρτηση με την αποτελεσματικότητα.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών

Το συγκεκριμένο τμήμα, όχι τυχαία, καταλαμβάνει -συγκριτικά- το μεγαλύτερο τμήμα του προγράμματος. Προβλέπει διασφάλιση του εισοδήματος ανεξάρτητα από τον όγκο της παραγωγής, περιορισμό των «πανωτοκίων» στο διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου δανεισμού ανεξάρτητα από το ύψος των οφειλών που έχει ο αγρότης, δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών, κατάρτιση, χορήγηση κινήτρων για την εγκατάσταση νέων επιστημόνων στην επαρχία, ενθάρρυνση των συνεταιρισμών και έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων μέσα από τη δημιουργία του Μητρώου Αγροτών.