ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρυτάνεις στον διάλογο

Με επικείμενη την έναρξη του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, οι πρυτάνεις, αλλά και μεμονωμένοι πανεπιστημιακοί αρχίζουν ήδη να θέτουν ζητήματα στα οποία κρίνουν ότι πρέπει να εστιασθεί ο προβληματισμός.

Για τα δημοτικά σχολεία τίθεται, έτσι, το ζήτημα βελτίωσης του επιπέδου των σπουδών, ενώ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση προβάλλει ως κρίσιμο ζήτημα η ποιοτική αναβάθμιση χωρίς να θιγεί ο δημόσιος χαρακτήρας της.