ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικίνδυνο υλικό για τανκς – ελικόπτερα

Πολύ σοβαρά προβλήματα κατεγράφησαν για μία ακόμη φορά και κατά τις τελευταίες δοκιμές του αντιεκρηκτικού υλικού Deto Stop σε μονάδες της Θράκης τον περασμένο Ιούλιο. Οπως αναφέρουν με έγγραφό τους αρμόδιοι επιτελείς, ποσότητες ρινισμάτων μετάλλου έθεσαν εκτός λειτουργίας τα οχήματα στα οποία έγιναν οι δοκιμές, ενώ ως πολύ σοβαροί αξιολογούνται οι κίνδυνοι και για τα πτητικά μέσα του Στρατού Ξηράς, που ενδέχεται να πάρουν καύσιμα από δεξαμενές στις οποίες έχει τοποθετηθεί το υλικό. Οπως αναφέρεται στην αξιολόγηση «ψήγματα επικάθονται στον πυθμένα των οχημάτων που μεταφέρουν αεροπορικό καύσιμο».

Πέρα από την ύπαρξη ρινισμάτων, οι αξιωματικοί αναφέρουν ασυνέχεια ή παρεμβάσεις στη ροή των καυσίμων, εμφράξεις των δικλίδων ροής προς τα φίλτρα, καθώς και μειώσεις της χωρητικότητας των δεξαμενών με αποτέλεσμα τη μείωση της αυτονομίας των αρμάτων και άλλων μέσων. Επιπλέον, εκτός από επικίνδυνο, το υλικό κρίνεται για μια ακόμη φορά και… εντελώς άχρηστο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ με ημερομηνία 11 Αυγούστου 2005, «η ιδιότητα του υλικού αυτού δεν συνάδει με τον λόγο τοποθέτησής του στις δεξαμενές καυσίμων των υπόψη μέσων, λόγω περιορισμένων πιθανοτήτων ανάφλεξης», καθώς πρόκειται για δεξαμενές πετρελαίου. Ηδη, ο αρμόδιος υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, έχει εγγράφως ζητήσει από τον αρχηγό ΓΕΣ, αντιστράτηγο Ντούβα, την καταγγελία της σχετικής σύμβασης, για την οποία ο κ. Ντούβας αναμένεται να συγκαλέσει το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, ενώ ενέργειες γίνονται και για τη μη τοποθέτησή του στα νέα άρματα Λέοπαρντ.